Europas første markedsplads for byrelaterede data (Danmark)

Skaber fundamentet for at København kanaktivere byrelaterede data til at skabe en endnu mere intelligent by.

Europas første markedsplads for byrelaterede data (Danmark)

Europas første markedsplads for byrelaterede data (Danmark)

Udfordringen: Hvordan man skaber en måde, hvorpå København kan bruge big data til at blive en endnu mere intelligent by

Løsningen: City Data Exchange, en one-stop-shop for de, der ønsker at levere data og de, der ønsker at bruge data

Fremtiden: Udvide løsningen til andre byer og fællesskaber rundt omkring i verden; og gør det muligt at udvikle intelligenteløsninger for byer

I 2015 indgik Københavns kommune, Region Hovedstaden, Realdania og Cleantech klyngeorganisationen CLEAN et samarbejde med Hitachi om at etablere City Data Exchange-: et virtuelt marked, hvor grupper og enkeltpersoner kan købe og sælge data.

Ideen er at samle den enorme mængde af meget forskelligartet data, der genereres i byen, og gøre data let tilgængeligt. Enkeltpersoner og virksomheder kan bruge disse data til at gøre København "smartere", hvilket betyder at byens indbyggere vil få mulighed for at leve et bedre og mere produktivt og bæredygtigt liv.

Meget af denne data findes allerede i det offentlige rum, men i en fragmenteret form, der er spredt ud over diverse offentlige og private hjemmesider, og som præsenteres på mange forskellige måder. Hensigten med City Data Exchange er at samle det hele på ét sted . Datasættene inddeles i kategorier såsom byliv, infrastruktur, klima og miljø, erhverv og økonomi. Købere og sælgere omfatter alle, der leverer eller benytter sig af byens ydelser, fra fagfolk indenfor byudvikling til uafhængige app-udviklere.

En personlig nyhedstjeneste

Data, der stilles til rådighed via City Data Exchange bruges allerede til at skabe "smart city" -tjenester i realtid. En af disse tjenester er Vizalytics Technologys app "Mind My Business" (PDF, 544KB), der underretter forretningsdrivende, når der sker noget i byen, der vil kunne påvirke dem. Dette kan være oplysninger i realtid, fx oplysninger om ulykker, eller det kan være oplysninger om fremtidige ændringer, såsom en indførsel af parkeringsrestriktioner, vejarbejder m.v. Udover oplysninger om hvad der sker her og nu, videregiver app'en oplysninger om ændringer af regulativer, sundheds- og sikkerhedsspørgsmål osv.

Mobilisering af viden

Dataudvekslingen gør det også muligt for virksomheder at sælge deres egne data, og dermed sætte en ressource i spil, der ellers ville have været vanskeligt at mobilisere og omsætte til penge. Et godt eksempel er det danske geotekniske rådgivningsfirma, Geo, der fandt en måde at bruge de borehuller, der var blevet boret til at analysere jordforholdene i forbindelse arbejdet på Københavns Metros Cityring. Man installerede underjordiske sensorer, så man kunne bruge boringerne som informationskilde i forhold til grundvand og temperaturer. En unik informationskilde for forskellige grupper, som f.eks. ingeniører, der arbejder med geotekniske projekter og byggeprojekter, og for forskere, der f.eks. studerer miljøforandringer. Laes mere (PDF, 612KB)

Ifølge Geo vil dataudvekslingen kunne skabe lige vilkår mellem store og små virksomheder. Jesper Furdal, afdelingsleder for Grundvandsteknik i Geo, har udtalt: "Geo og andre specialiserede konsulenter får betydelig lettere adgang til markedet og får mulighed for at konkurrere på lige vilkår med de store, dominerende virksomheder. Desuden kan City Data Exchangeskabe en fælles ramme for deling af underjordiske data og dermed sætte nye standarder."

Kommer snart

Udover forståelse i forhold til de fysiske og sociale processer, der foregår i København i dag, kan dataudvekslingen også bruges til at planlægge byens fremtid. Gehl Architects hjælper byen med at designe offentlige rum, og baserer deres arbejde på omhyggelige undersøgelser af hvordan mennesker opfører sig, og hvad der gør et byrum rart at være i (en teknik, der blev udviklet i 1960'erne i Siena). Nu giver dataudvekslingen arkitekterne adgang til en bredere vifte og et større udvalg af data end nogensinde før, og resultatet er en dybere forståelse af, hvordan byens offentlige områder bør udformes. Laes mere (PDF, 561KB)

Når mere og mere data strømmer ind til City Data Exchange er det muligt at bruge det til at skabe løsninger på mange bymæssige udfordringer. Det er en proces, der vil blive hjulpet på vej af nye teknologier, såsom intelligente bygninger, intelligente elnet, indlejrede sensorer, batteriopbevaring, selvkørende eller ”connected” biler, intelligent gadebelysning for blot at nævne nogle få af de transformative processer, vi vil se indenfor det urbane landskab. Der er god mulighed for at alle disse tiltag vil blive mere effektive takket være Københavns City Data Exchange.

 

Om Københavns kommune

København har sat som mål at blive CO2-neutral indenfor de næste 10 år. For at dette kan ske, er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem erhvervslivet, den akademiske verden, regeringen og byens borgere. Data udveksling har til formål at lette denne proces.

Om Region Hovedstaden

Myndigheden i Storkøbenhavn, der sammen med erhvervslivet og de kommunale instanser tager sig af sundhed, transport, uddannelse, sociale ydelser og miljøbeskyttelse. Regionen varetager disse funktioner over hele det østlige Danmark.

Om CLEAN

EnCleantech klynge-organisation for mere end 170 kunder og virksomheder, der opererer i Danmarks 'Cleantech' -sektor; dvs. offentlige og private organisationer, der beskæftiger sig med genbrug, vedvarende energi, cirkulær produktion, IT og elektrisk transport.

Om Realdania

En filantropisk organisation, der søger at løse sociale problemer ved at forbedre det byggede miljø. Dette gøres ved at man varetager en række forskellige roller indenfor fx forskning, advokering, facilitering og finansiering.

Om Hitachi Insight Group

Et Hitachi-team, der arbejder målrettet på at opfinde og implementere Internet of Things-teknologier. Målet er at få mennesker og maskiner til at arbejde sammen som en del af et bæredygtigt og intelligent by miljø.

Kunde: 
Københavns Kommune, Region Hovedstaden, CLEAN og Realdania
Sektor: 
IT
Område: 
Danmark
Udgivelsesdato: 
May 2016
Produkter og services: 
webside for City Data Exchange markedspladsen
Løsning leveret af: 
Hitachi Insight Group