γραφεία Hitachi

Ελληνικό γραφείο

Hitachi Europe A.E.
Κηφισίας 364 & Δελφών 1
152 33, Χαλάνδρι
τηλ: 210 6837200
Hitachi Europe A.E. – Digital Media Group (DMG)
Συστήματα κλιματισμού και ψυγεία.

Θυγατρικές

Hitachi Europe Ltd. – Digital Media Group (DMG)
Προβολείς LCD.