„Hitachi” ir aplinkosauga

Poveikio aplinkai mažinimas ir ateities planavimas.

„Hitachi” jau kelis dešimtmečius pirmauja kurdama efektyviai energiją vartojančias technologijas. Mūsų tikslas:

  • tausoti išteklius
  • mažinti poveikį aplinkai
  • maksimaliai išnaudoti pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo galimybes

Mūsų aplinkosaugos vizijos programos sudaro 2015 ir 2025 m. aplinkosaugos planų pagrindą.

Standartai ir akreditacija

Atlikus nepriklausomą įvertinimą „Hitachi” buvo sertifikuota pagal ISO 9001 (kokybės vadybos) ir ISO 14001 (aplinkosaugos vadybos) tarptautinius standartus. Nuolatos geriname kokybės vadybą ir aplinkosaugos procesus, kad mūsų įmonė atitiktų aukštus klientų reikalavimus.

„Hitachi” produktų perdirbimas

Jei norite sužinoti, kaip perdirbti „Hitachi” produktus, apsilankykite specialioje Europai skirtoje svetainėje (atidaryti naujame lange).