Hitachi and the Environment

Ograniczenie naszego oddziaływania na środowisko a planowanie na kolejne stulecie

Firma Hitachi jest liderem w dziedzinie rozwoju wydajnych energetycznie technologii na dekady użytkowania. Naszym celem jest:

  • zachowanie zasobów
  • zmniejszenie naszego wpływu na środowisko naturalne
  • maksymalizacja ponownego wykorzystania i recyklingu

Nasze programy składajace się na Wizję dotyczącą środowiska naturalnego zawierają nasze plany w tym zakresie na kolejne 15 i 25 lat.

Normy i akredytacje

Po niezależnej ocenie, firmie Hitachi przyznano międzynarodowe certyfikaty ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz ISO 14001 (zarządzanie w odniesieniu do środowiska naturalnego). Stale działamy na rzecz poprawy naszych procedur związanych z zarządzaniem jakością i środowiskiem naturalnym, aby spełniać wysokie oczekiwania naszych klientów.

Recykling Twoich produktów Hitachi

Aby dowiedzieć się, jak poddać recyklingowi Twoje produkty Hitachi,