Hitachi i Środowisko Naturalne

Ograniczenie naszego oddziaływania na środowisko a plany na kolejne stulecie

Od lat Hitachi jest liderem w dziedzinie rozwoju technologii wydajnych energetycznie. Naszym celem jest:

  • zachowanie zasobów
  • zmniejszenie naszego wpływu  na środowisko naturalne
  • maksymalizacja ponownego wykorzystania  i recyklingu

Nasza Wizja dotyczącą środowiska naturalnego zawiera plany na kolejne 15 oraz 25 lat.

Normy i akredytacje

Po niezależnej ocenie, firmie Hitachi przyznano międzynarodowe certyfikaty ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz ISO 14001 (zarządzanie w odniesieniu do środowiska naturalnego). Stale działamy na rzecz poprawy naszych procedur związanych z zarządzaniem jakością i środowiskiem naturalnym, aby spełniać wysokie oczekiwania naszych klientów.

Recykling Twoich produktów Hitachi

Aby dowiedzieć się, jak poddać recyklingowi Twoje produkty Hitachi,