Hitachi w Europie

W Europie i na całym świecie, Hitachi dąży do poprawy życia społeczeństwa poprzez zastosowanie najnowszych technologii. Od rozwiązań do przechowywania danych aż do systemów transportowych, Hitachi Europe Ltd. od 1982 dostarcza w Europie produkty, usługi i kompleksowe rozwiązania dla każdego sektora rynku.

Hitachi Europe Ltd.

Hitachi zatrudnia w Europie ponad 10 000 pracowników generując w tym regionie około 8% globalnej sprzedaży. Sama spółka Hitachi Europe Ltd. zatrudnia ponad 350 osób w 13 krajach w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie operując w 7 głównych obszarach biznesowych:

 • energetyka i systemy przemysłowe
 • media cyfrowe i produkty konsumenckie
 • komponenty i sprzęt przemysłowy
 • zakupy i zaopatrzenieinteligentne miasta
 • energia jądrowa
 • systemy informacyjne

Nasza siedziba główna i europejskie centrum projektowe znajduje się w Wielkiej Brytanii. Posiadamy również oddziały regionalne oraz laboratoria badawczo-rozwojowe ulokowane w różnych krajach europejskich. 

Fakty i cyfry

 • Rok założenia Hitachi Europe Ltd.: 1982
 • Liczba zatrudnionych w Hitachi Europe Ltd.: ok. 350

Uwaga:

 • * Wszystkie liczby odnoszą się do roku budżetowego 2013, zakończonego 31 marca 2014 r.

Spółki Grupy Hitachi w Europie

Grupa Hitachi w Europie obejmuje europejskie oddziały Grupy Hitachi, globalnej firmy technologicznej. W roku budżetowym 2013 (zakończonym 31 marca 2014 r.) skonsolidowany przychód wyniósł 812 120 milionów jenów – 8% całkowitego skonsolidowanego przychodu Grupy Hitachi. Posiadając 146 osobowosci prawnych i ponad 10 300 pracowników, Grupa Hitachi rozwija swoją obecność w Europiepoprzez organiczny wzrost strategicznych biznesów. Hitachi angażuje się w Europie w pracę na rzecz poprawy życia społeczeństwa poprzez rozwój technologii.

Fakty i cyfry (wyniki skonsolidowane)

 • Sprzedaż netto: ¥812 120 milionów (8% łącznej sprzedaży netto)
 • Liczba spółek w grupie: 146
 • Liczba zatrudnionych: 10 317

Uwaga:

 • * Wszystkie liczby odnoszą się do roku budżetowego 2013, zakończonego 31 marca 2014 r.