Hitachi w Europie

W Europie i na całym świecie, Hitachi dąży do poprawy życia społeczeństwa poprzez zastosowanie najnowszych technologii. Od rozwiązań do przechowywania danych aż do systemów transportowych, Hitachi Europe Ltd. od 1982 dostarcza w Europie produkty, usługi i kompleksowe rozwiązania dla każdego sektora rynku.

Hitachi Europe Ltd.

Hitachi zatrudnia w Europie ponad 10 000 pracowników generując w tym regionie około 8% globalnej sprzedaży. Sama spółka Hitachi Europe Ltd zatrudnia ponad 400 osób w 13 krajach w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie operując w 7 głównych obszarach biznesowych:

 • energetyka i systemy przemysłowe
 • media cyfrowe i produkty konsumenckie
 • komponenty i sprzęt przemysłowy
 • zakupy i zaopatrzenie
 • inteligentne miasta
 • energia jądrowa
 • systemy informacyjne

Nasza siedziba główna i europejskie centrum projektowe znajduje się w Wielkiej Brytanii. Posiadamy również oddziały regionalne oraz laboratoria badawczo-rozwojowe ulokowane w różnych krajach europejskich. 

Fakty i cyfry

 • Rok założenia Hitachi Europe Ltd: 1982
 • Liczba zatrudnionych w Hitachi Europe Ltd: ponad 400

Uwaga:

*Wszystkie liczby odnoszą się do roku budżetowego 2013, zakończonego 31 marca 2014 r.

Spółki Grupy Hitachi w Europie

Grupa Hitachi w Europie obejmuje europejskie oddziały Grupy Hitachi, globalnej firmy technologicznej. W roku budżetowym 2015 (zakończonym 31 marca 2016 r.) skonsolidowany przychód wyniósł 951 100 milionów jenów – 9.5% całkowitego skonsolidowanego przychodu Grupy Hitachi. Posiadając 146 osobowosci prawnych i ponad 20 000 pracowników, Grupa Hitachi rozwija swoją obecność w Europie poprzez organiczny wzrost strategicznych biznesów. Hitachi angażuje się w Europie w pracę na rzecz poprawy życia społeczeństwa poprzez rozwój technologii.

Fakty i cyfry (wyniki skonsolidowane)

 • Sprzedaż netto: ¥951 100 milionów - (9.5% łącznej sprzedaży netto)
 • Liczba spółek w grupie: 194
 • Liczba zatrudnionych: 20 000

Uwaga:

*Wszystkie liczby odnoszą się do roku budżetowego 2015, zakończonego 31 marca 2016 r.