Možnosti medicínskeho zobrazovania

Spoločnosť Hitachi Medical Systems spolupracuje s tisíckami európskych poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, aby položila nové základy v riešeniach zdravotníckeho zobrazovania. Ako popredný dodávateľ vybavenia na zdravotnícke zobrazovanie (vrátane otvorených systémov MRT, systémov MRT s vysokým poľom, viacvrstvových skenerov CT, zdravotníckych ultrazvukových platforiem a optických topografických systémov) poskytujeme kompletný rad zobrazovacích riešení pre široké možnosti využitia v zdravotníctve.

Na základe priamej spolupráce s tými, ktorí odporúčajú, aplikujú a podstupujú diagnostiku pomocou MRI, CT a ultrazvukových prístrojov, dokážeme identifikovať potrebné vylepšenia, používateľské preferencie a podnetné odporúčania na účely trvalého vývoja diagnostických zariadení.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam našich tímov na oddeleniach informačných technológií, biologických vied a technologickom oddelení nepretržite poskytujeme priekopnícke inovácie, takže spoločnosť Hitachi Medical Systems si vždy udržuje poprednú pozíciu v oblasti zdravotníckych zobrazovacích riešení vysokej kvality.

Skenery CT

Naše bohaté skúsenosti s technológiou CT zaisťujú vynikajúcu kvalitu diagnostického zobrazovania a dôslednú bezpečnosť pacientov. Tu získate viac informácií o našich skeneroch CT.

Skenery MRI

Spoločnosť Hitachi je najväčším výrobcom otvorených zariadení MRI na svete s viac ako 7 000 nainštalovanými systémami a najširším radom prístrojov MRI. Tu získate viac informácií o našich skeneroch MRI.

Ultrasonografia

Spoločnosť Hitachi je už viac ako 60 rokov priekopníkom v oblasti ultrazvukových technológií. Naše ultrazvukové platformy sú k dispozícii v rôznych verziách, od najmodernejších zariadení vhodných do lekárskych ordinácií až po špičkové platformy určené pre nemocnice.