Hitachi Avrupa


Hitachi Europe Ltd.

Hitachi Europe Ltd. mülkiyeti tamamen Hitachi Ltd., Japan şirketine bağlı bir yan kuruluştur. Merkezi İngiltere-Maidenhead'de olup Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 13 ülkede yaklaşık 400 personel ile faaliyet göstermektedir. Hitachi Avrupa dokuz iş alanına sahiptir: Demiryolu sistemleri; güç ve endüstriyel sistemler; bilişim sistemleri; dijital medya ve tüketici ürünleri; görüntüleme ürünleri; endüstriyel komponentler ve ekipmanlar; klima ve soğutma sistemleri; imalat sistemleri; satın alma ve tedarikç Hitachi Avrupa ayrıca Avrupa'da üç tane Araştırma ve Geliştirme Laboratuarına ve bir tane tasarım merkezine sahiptir.Hitachi Avrupa 7 ana iş alanına sahiptir:

 • Bilişim sistemleri
 • Güç yarı iletken sistemleri
 • Parça ışın terapi sistemleri
 • Dijital medya ve tüketici ürünleri
 • Endüstriyel komponentler ve ekipmanlar
 • Satın alma ve tedarik
 • Akıllı şehirler

Veriler–Rakamlar

 • Kuruluş Tarihi 1982
 • İstihdam edilen personel sayısı: 400

Not:

*Sunulan değerlerin tümü 31 Mart 2016 tarihi itibariyle sona eren 2015 mali yılına aittir.

Avrupa'daki Hitachi Grup Şirketleri

Global bir teknoloji firması olan Hitachi Grubu, Avrupa'daki operasyonlarını bünyesindeki Hitachi Europe ile gerçekleştirmektedir. 2015 mali yılında (31 Mart 2016 tarihinde sona ermiştir) konsolide gelir toplamı 951.100 milyon Japon Yeni olup bunun Hitachi Grup toplam konsolide gelirinin içindeki payı %9.5'dir. 194 tüzel kişi ve yaklaşık 20.000 çalışanıyla, Hitachi grubu Avrupa'da Raylı Sistemler, BT Sistemleri, Enerji Sistemleri, Sağlık Sistemleri, Endüstriyel Ürünler, Otomotiv Sistemleri, İnşaat Makineleri ve Yüksek Fonksiyonlu Materyaller dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde halihazırda önemli düzeyde varlık göstermektedir. Hitachi Avrupa, teknolojiyi geliştirerek toplumu ilerletmeye kendini adamıştır.

Veriler–Rakamlar (Konsolide Sonuçlar)

 • Net satışlar: ¥ 951,100 milyon, net toplam satışlara oranı 9.5%
 • Grup şirketlerinin sayısı: 194
 • İstihdam edilen personel sayısı: 20.000

Note:

*Sunulan deǧerleri tümü 2015 mali yılına ait olup 31 Mart 2016 tarihi itibariyle sona ermektedir.