Hitachi Avrupa

Hitachi Europe Ltd.

Hitachi Europe Ltd. mülkiyeti tamamen Hitachi Ltd., Japan şirketine bağlı bir yan kuruluştur. Merkezi İngiltere-Maidenhead'de olup Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 13 ülkede yaklaşık 350 personel ile faaliyet göstermektedir. Hitachi Avrupa dokuz iş alanına sahiptir: Demiryolu sistemleri; güç ve endüstriyel sistemler; bilişim sistemleri; dijital medya ve tüketici ürünleri; görüntüleme ürünleri; endüstriyel komponentler ve ekipmanlar; klima ve soğutma sistemleri; imalat sistemleri; satın alma ve tedarikç Hitachi Avrupa ayrıca Avrupa'da üç tane Araştırma ve Geliştirme Laboratuarına ve bir tane tasarım merkezine sahiptir.Hitachi Avrupa 7 ana iş alanına sahiptir:

 • güç yarı iletken sistemleri
 • dijital medya ve tüketici ürünleri
 • endüstriyel komponentler ve ekipmanlar
 • satın alma ve tedarik
 • akıllı şehirler
 • nükleer enerji
 • bilişim sistemleri

Veriler–Rakamlar

 • Kuruluş Tarihi 1982
 • İstihdam edilen personel sayısı: yaklaşık 350

Not:

 • * Sunulan değerlerin tümü 31 Mart 2014 tarihi itibariyle sona eren 2013 mali yılına aittir.

Avrupa'daki Hitachi Grup Şirketleri

Global bir teknoloji firması olan Hitachi Grubu, Avrupa'daki operasyonlarını bünyesindeki Hitachi Europe ile gerçekleştirmektedir. 2013 mali yılında (31 Mart 2014 tarihinde sona ermiştir) konsolide gelir toplamı 812.120 milyon Japon Yeni olup bunun Hitachi Grup toplam konsolide gelirinin içindeki payı %8'dir. 146 tane tüzel şirketiyle ve 10.300'den fazla çalışanıyla Avrupa'daki Hitachi grubu, halihazırda zaten önemli bir boyuta erişmiş olan mevcudiyetini, dört tane stratejik sektördeki organik büyümesiyle daha da genişletmektedir. Bu sektörler Güç Sistemleri, Demiryolu Sistemleri, İnşaat Makineleri ve Veri Depolama Sistemleri'dir. Hitachi Avrupa, teknolojiyi geliştirerek toplumu ilerletmeye kendini adamıştır.

Veriler–Rakamlar (Konsolide Sonuçlar)

 • Net satışlar: ¥ 812.120 milyon, net toplam satışlara oranı 8%
 • Grup şirketlerinin sayısı: 146
 • İstihdam edilen personel sayısı: 10.317

Note:

 • * Sunulan deǧerleri tümü 2013 mali yılına ait olup 31 Mart 2014 tarihi itibariyle sona ermektedir.