Doprava a Mobilita

V oblasti železničního průmyslu je Hitachi dodavatelem komplexních systémů, který nabízí železniční park, trakční zařízení, signalizaci, systémy řízení dopravy a depa pro údržbu. Dodáváme také vysoce kvalitní součásti pro automobilový průmysl řadě známých výrobců vozidel. Naše systémy pro automobilovou dopravu zahrnují správu motorů, elektrické hnací ústrojí, kontrolu řízení a informace o automobilu.