Product and Services

Levering af dele og servicer

Hitachi Europe Value Chain Integration Group leverer dele og servicer til alle virksomheder i Hitachi Group i hele EMEA. 

Product and Services

Materialer

Hitachi trækker på et væld af egne teknologier og ekspertise til at levere forskellige materialer og produkter, der understøtter avancerede funktioner og mange forskellige produkter inden for områder lige fra IT til forbrugerelektronik og biler. Disse materialer og produkter inkluderer specialstål, magnetiske materialer, ledninger og kabler, kobberprodukter, halvleder- og displaymaterialer, avancerede materialer og produkter i syntetisk harpiks.

Product and Services

IT

Hitachi tilbyder IT-tjenester, der opfylder kundernes forskellige behov gennem deres systemers fulde livscyklus, lige fra rådgivning til systemintegrering, drift, vedligeholdelse og support. Som global partner i IoT-alderen tilbyder Hitachi ekspertise på mange områder, herunder stordata, digital transformation, maskinlæring og kunstig intelligens. Ekspertisen skræddersys til en bred vifte af forretningsområder.

Product and Services

Industrielle komponenter

Med baggrund i Hitachi Groups avancerede teknologi tilbyder vi systemer, der understøtter informationssamfundet, herunder udstyr til fremstilling af halvledere, udstyr til forarbejdning af elektroniske komponenter samt elektroniske enheder. Vores energibesparende løsninger er med til at reducere den miljømæssige påvirkning på vores samfund.

Product and Services

Konstruktion

Hitachi tilbyder integrerede løsninger, der spænder fra salg af hydrauliske gravemaskiner og andre entreprenørmaskiner til ydelser og vedligeholdelse. Hitachi udnytter praktisk viden og flere årtiers ekspertise inden for disse teknologier og tilbyder løsninger til en bred vifte af industrier, herunder civilingeniør- og anlægsarbejde, nedrivning af bygninger og andre strukturer samt minedrift og udgravning.

Product and Services

Sundhedssektoren

Hitachi leverer højt avancerede løsninger til medicinsk billeddannelse og serviceydelser til læge- og sundhedsområdet. Fra verdens stærkeste åbne højfelt 1.2T MR- og patientvenlige åbne permanente MR/CT-systemer til de nyeste ultralydsplatforme, terapisystemer baseret på protonstråling, elektronmikroskoper og laboratorieudstyr, som alle lever op til samfundets og kundernes skiftende behov.

Product and Services

Transport og mobilitet

I skinnebranchen fungerer Hitachi som leverandør af totalløsninger, der tilbyder jernbanemateriel, traktionsudstyr, trafikstyresystemer og vedligeholdelsesdepoter. Vi leverer desuden komponenter af høj kvalitet til en række velkendte producenter i bilindustrien. Vores pakkeløsning Intelligent Fleet Decarbonisation hjælper flådeoperatører med overgangen til el-køretøjer og en netto-nulfremtid.

Product and Services

Videnskabelige instrumenter

Hitachi designer og udvikler en række super-præcise videnskabelige instrumenter. Vores sortiment af specialiseret analyseudstyr hjælper forskerne med at indsamle vitale data og foretage målinger af alle slags.