By-dækkende førerløse tog (Danmark)

Oprettelse af infrastruktur til at køre en verdensklasse metro system til byen København.

IDÉEN

Forbinde København 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen med et innovativt, designfokuseret transportsystem.

SAMARBEJDSPARTNERNE

Hitachi og datterselskabet Hitachi Rail STS er gået sammen med København og Metroselskabet om at skabe et problemfrit transportssystem, som passer ind i byens nuværende udformning og infrastruktur.

RESULTATET

I 2002 fik Hitachi Rail STS i samarbejde med Metroselskabet entreprisen på at udforme, fremstille og indbygge et effektivt tognetværk til København. Samarbejdet resulterede i et sikkert, hurtigt og behageligt metrosystem, som gør det nemt for københavnerne at komme fra A til B på få minutter. Det førerløse system blev indført ved hjælp af datidens avancerede teknologi, og det var et førende initiativ inden for transportsektoren.

FREMTIDEN

Baseret på succes med dette projekt lancerede Hitachi og Hitachi Rail STS den næste fase - Cityringen - den 29. september 2019. Linjen har 16 km dobbeltspor og 17 ekstra stationer. I lighed med det nuværende netværk fungerer det 24 timer i døgnet med 98% servicedækning.

OM Metroselskabet

Metroselskabet er virksomheden, der ejer Københavns Metro, og som også har påtaget sig byggeriet af Cityringen. Den daglige drift og vedligeholdelse af Københavns Metro er udliciteret til Metro Service.

OM Hitachi Rail STS

En førende, international teknologivirksomhed med speciale i jernbanesignallering og integrerede transportsystemer til offentlig transport og jernbanedrift med passagerer og gods.

Hitachi Rail STS planlægger, udformer, fremstiller, bygger og står for signalleringskomponenter, systemer og integrerede mobilitetsløsninger til styring og kontrol af nye og opgraderede jernbane-, transport- og fragtlinjer på globalt plan. 

Kunde: 
Metroselskabet
Sektor: 
Transport
Område: 
Danmark
Udgivelsesdato: 
March 2017
Produkter og services: 
Førerløs metro
Løsning leveret af: 
Hitachi Rail STS