Bæredygtighed

Siden sin grundlæggelse har Hitachis fundament været baseret på at levere produkter og tjenester, der resonerer med samfundsmæssige udfordringer. Bæredygtighed er ikke blot centralt for Hitachi Groups identitet, men også en naturlig del af den måde, vi arbejder på, og de produkter og tjenester, vi leverer.

Mål for bæredygtig udvikling

I 2015 annoncerede FN 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) inden 2030, inklusive mål, der italesætter fattigdom, ulighed og uretfærdighed samt klimaforandring. 

Sammen med vores mission om at bidrage til samfundet gennem vores produkter og tjenester, skaber diversiteten i Hitachis driftsmæssige fokus et godt udgangspunkt for virksomheden til at bidrage bredt til at opnå disse SDG-mål. 

Forretningsstrategi

Vi har identificeret fem SDG-mål, hvor vi mener, vi kan gøre størst forskel gennem vores forretningsstrategi.  

Forbundet sundhedsvæsen: Sikre et sund liv og trivsel i alle aldre

Der er sket store fremskridt verden mht. at forbedre den forventede levealder, men der er behov for en endnu større indsats for at udrydde sygdomme og italesætte vedvarende og fremspirende sundhedsproblemer. 
 
Et globalt skifte inden for sundhedsvæsenet er nødvendigt for at skabe næste et system i næste generation, der leverer intelligent, universel pleje, som alle har råd til. En kombination af digitale teknologier og loT (tingenes internet) og avancerede analysemetoder vil levere medicinsk innovation til en ny generation af rentable, værdibaserede sundhedssystemer. 
image
Protonstråleterapi
Verdens kraftigste, åbne MR-scanner

Forstå værdien af vand: Sikre tilgængelighed og bæredygtig administration af vand og kloakering for alle

Mangel på vand anses nu for at være en af de største, globale udfordringer for samfundet. En ud af ni personer har ikke adgang til vand, der håndteres på en sikker måde, og denne mangel forværres af fortsat urbanisering og industrialisering. 
 
Ved at udvikle bæredygtig vandinfrastruktur i samarbejde med vores kunder og de samfund, vi deler, kan vi forbedre drift og effektivitet, reducere konkurrencen om ressourcerne og skaffe alle adgang til rent vand. 
 
image
Intelligente vandnetværk i Italien
Spare vand for Hilton Istanbul

Energisk ændring: Sikre adgang til prismæssigt overkommelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle

Energi er essentielt for alle aspekter af det moderne liv og er den afgørende faktor bag socioøkonomisk vækst. Men mere end en milliard mennesker har stadig ikke adgang til elektricitet, og megen af den energi, der produceres globalt, udleder stadig meget CO2 og er meget arbejdskrævende. 
 
Vores intelligente energiinfrastruktur kombinerer avanceret teknologi og social innovation for at levere innovative løsninger, lige fra fleksibelt elforbrug til mikroelnet og virtuelle kraftværker, hvilket sikrer, at energien leveres effektivt, når der er behov for den. 
image
Intelligente energi-øer – Scillyøerne
Lagring af vedvarende energi

Partnerskab til innovation: Opbygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering og støtte op om innovation

Tilgængelige og robuste infrastrukturnetværker hjælper med at mobilisere materialer og arbejdskraft, hvilket understøtter retfærdig velstandsfordeling og social mobilitet. 
 
Vi mener, at teknologiske fremskridt vil hjælpe med at forbinde og styrke driftsteknologiske systemer og IT-systemer og spare energi og omkostninger. Innovation som dette vil hjælpe med at hæve livskvaliteten verden over ved at transformere og skalere alle tænkelige processer. 
image
Vores åbne IoT-platform
Optimering af maskineri med IoT

Opbygge samfund: Skabe byer og menneskelige boliger, der er inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

I 2030 vil seks ud af 10 personer bo i bymiljøer. Plads vil ikke blot blive svært tilgængeligt; beboere i byerne vil højst sandsynligt også mærke til klimaforandring og være mere udsatte for indvirkningen af dårlig byplanlægning. 
 
Hitachi tror på, at transport spiller en afgørende rolle mht. at skabe gæstfri byer og miljøer, der er ideelle for mennesker at leve og arbejde i.
 
image
Forbedre tog med IoT
Klasse 385-tog til Skotland

Virksomhedsmæssigt engagement

Disse seks SDG-mål går på tværs af alle områder i Hitachis forretnings- og ledelsesstrategi og former vores virksomhedsmæssige engagement i samfundet.

Kvalitetsuddannelse

Uddannelse er nøglen til at opnå mange af målene for bæredygtighed og til at støtte mennesker overalt i at leve sundere og mere bæredygtigt. 

Næsten 103 millioner unge mennesker verden over har ikke grundlæggende læse- og skrivefærdigheder, og 60 procent af dem er kvinder og piger. Det er nødvendigt med en stærkere indsats for at nå endnu længere mht. at opnå universelle uddannelsesmål.

Karriere hos HRE
Hitachi Consulting Graduates

Lighed mellem kønnene

Ulighed mellem kønnene findes til stadighed alle steder i dag og står i vejen for sociale fremskridt. Ved at give kvinder og piger lige adgang til uddannelse, sundhedsydelser og rimeligt arbejde, samt retfærdig repræsentation i politisk og økonomisk beslutningstagning vil det skabe bæredygtige fordele, både økonomisk og samfundsmæssigt generelt.

Hitachi har sat som mål, at 10 % af direktionsmedlemmer og daglige ledere senest ved udgangen af regnskabsåret 2020 skal være kvinder. Til sammenligning er den nuværende andel 2,5 %.

Investering i kønsdiversitet

Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Vores medarbejdere er værdsatte partnere, som spiller en vital rolle i at holde vores forretning kørende. Vi mener, at hjørnestenen i et sundt og gensidigt gavnligt forhold mellem ansatte og virksomhed samt den motiverende kraft bag bæredygtig vækst er at skaffe ordentlige arbejdsforhold for ansatte og at opbygge et rammeværk for at maksimere deres potentiale ved at give dem et sikkert og tilfredsstillende arbejde. 

I tilgift til at udføre vores forretninger anerkender vi menneskerettigheder som et væsentligt ledelsesemne, og vi vil respektere alle vores interessenters menneskerettigheder, inklusive vores ansatte og på tværs af forsyningskæden. 

Undersøgelse af Hitachis værdi for Italien

Ansvarlig forbrug og produktion

Hvis det globale samfund ikke ændrer sit forbrugs- og produktionsmønster, vil miljøet fortsat være udsat for hidtil uset ødelæggelse. Sociale problemer vil også forblive uløste, inklusive tvangs-/børnearbejde og andre brud på menneskerettighederne, udfordringer relateret til arbejdsmiljø og -sikkerhed samt korruption i værdikæden.

Vi har udsendt vores retningslinjer til cirka 30.000 leverandører til Hitachi Group for at sikre, at de forstår vores tilgang til miljø og samfund.

image

Klimahandling

Klimaforandring mærkes nu i alle lande på alle kontinenter, forstyrrer nationaløkonomier og ændrer liv. Uden indgriben kan klimaforandring spolere mange af de fremskridt, vi har set til dato, samt fremtidig udvikling. 

Ud over at levere energieffektive produkter og tjenester med lav CO2-udledning er Hitachi på udkig efter måder at reducere CO2-udledning i sin forsyningskæde.  

image

Partnerskab for målene

Opfyldelse af målene for bæredygtig kræver et samspil mellem regeringer, den private sektor og civilsamfundet.
 
Hitachi tror på, at samarbejde kan understøtte udviklingen af innovative, nye produkter i en verden, der bliver mere og mere kompleks. Ved at gøre interessenterne – fra kunder til leverandører og endda konkurrenter – til en del af den innovative proces er samarbejde en essentiel strategi for enhver organisation, der ønsker at tilvejebringe ægte værdi gennem innovation – for virksomheden, for kunden og for samfundet som helhed. 
Co-Creation for Social Innovation
Co-skabe fremtiden

Vores miljømæssige vision

Hitachis miljømæssige vision er at give en sund og rask planet videre til fremtidige generationer. 
Hitachi forstår, at for at det kan blive til virkelighed, skal alle samfund have en lav CO2-udledning, være ressourceeffektive og i harmoni med naturen. 
Programmet for vores miljømæssige vision kortlægger nøje vores miljøplaner for de næste 15 og 25 år.

Diversitet og inklusion hos Hitachi

Diversitet og inklusion betyder hos Hitachi i Europa, at hele vores arbejdsstyrke er engageret og i stand til at arbejde på en måde, der er til fordel både for virksomheden og de individuelle medarbejdere. 
Et arbejdsmiljø skabes med henblik på, at alle medarbejdere er involverede, føler et tilhørsforhold og bliver respekteret, uafhængigt af deres forskellige karakteristika.