γραφεία Hitachi

Ελληνικό γραφείο

 

Hitachi Europe A.E.

Κηφισίας 364 & Δελφών 1
152 33, Χαλάνδρι
τηλ: 210 6837200
 

Hitachi Europe A.E. – Digital Media Group (DMG)

Συστήματα κλιματισμού και ψυγεία.
 

ABB Power Grids Greece Single Member SA

13th km Nat. Rd. Athens Lamia
14452 Metamorphossi
Attiki
τηλ: +30 210 2891 500
 

Θυγατρικές

 

Hitachi Europe Ltd. – Digital Media Group (DMG)

Προβολείς LCD.