Σχετικά με τη Hitachi στην Ευρώπη

Επισκόπηση

Συνδυάζουμε

...φυσικά και ψηφιακά χαρακτηριστικά για να βοηθήσουμε να διατηρηθεί η παγκόσμια κοινωνία την εποχή του IoT

Συμβάλλουμε

...στην κοινωνία, αναπτύσσοντας ανώτερης ποιότητας, πρωτότυπη τεχνολογία και προϊόντα

Η δέσμευσή μας

Να βελτιώσουμε τις Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές και Οικονομικές αξίες για τους πελάτες μας

110

χρόνια εξειδίκευσης στις
Τεχνολογίες Λειτουργιών

Περισσότερα από 60

χρόνια στις Τεχνολογίες Πληροφορικής

Ο Όμιλος Hitachi στην Ευρώπη
150 μεμονωμένες εταιρείες
Ηγετικές στον τομέα τους εταιρείες της Hitachi στην Ευρώπη

Ενοποιημένα έσοδα για τις Εταιρείες του Ομίλου Hitachi

στην Ευρώπη 2021 (ended March 31, 2022)

1,299.4

δισεκατομμύρια γεν

13%

του συνόλου των ενοποιημένων εσόδων
του Ομίλου Hitachi

Hitachi Europe Ltd.

Ιδρύθηκε το 1982

Απασχολεί 400 ειδικούς

Η Hitachi Europe Ltd υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Ομίλου Hitachi σε 21 χώρες στην

Ευρώπη και στην Αφρική

Διατηρούμε εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης στο

Λονδίνο Κέμπριτζ Κοπεγχάγη Μόναχο Σόφια-Αντίπολη

Υποστηρίζουμε 8 βασικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης

Συστήματα παραγωγής ενέργειας Συστήματα ασφαλείας Συστήματα θεραπείας με δέσμες σωματιδίων Συσκευές τροφοδοσίας Βιομηχανικά εξαρτήματα και εξοπλισμός Ευφυής Αποκαρβονισμός Στόλου Αεροσυμπιεστές Ψηφιακά μέσα και καταναλωτικά προϊόντα

Η διεύθυνσή μας

HITACHI EUROPE LIMITED (Κεντρικά γραφεία για την Ευρώπη)
Sefton Park
Bells Hill
Stoke Poges
Buckinghamshire
SL2 4HD
Ηνωμένο Βασίλειο
Tel: +44 1628 58500