ΕΙΚΟΝΑ & ΗΧΟΣ

Η Hitachi προσφέρει μια σειρά ενεργειακά αποδοτικών ηχητικών και οπτικών προϊόντων που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κοινωνία μας.