Μεταφορά και κινητικότητα

Στον σιδηροδρομικό κλάδο, η Hitachi αποτελεί προμηθευτή συνολικών συστημάτων, προσφέροντας τροχαίο υλικό, εξοπλισμό έλξης, σηματοδότηση, συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και κέντρα συντήρησης. Επίσης, προμηθεύουμε πολλούς γνωστούς κατασκευαστές αυτοκινήτων με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα συστήματα αυτοκίνησής μας περιλαμβάνουν τον έλεγχο κινητήρων, το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, τον έλεγχο οδήγησης και τις πληροφορίες οχήματος.