Οικιακές συσκευές

Η Hitachi προσφέρει μια σειρά ενεργειακά αποδοτικών καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων, που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κοινωνία.