Βιομηχανικά εξαρτήματα

Αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες του ομίλου Hitachi, παρέχουμε συστήματα που υποστηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας και περιλαμβάνουν εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών, εξοπλισμό επεξεργασίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ηλεκτρονικές συσκευές. Οι λύσεις μας για εξοικονόμηση ενέργειας βοηθούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κοινωνίας.