Βιωσιμότητα

H κληρονομιά της Hitachi έχει εδραιωθεί, από την ίδρυσή της, στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της κοινωνίας. Η βιωσιμότητα δεν βρίσκεται μόνο στο επίκεντρο της ταυτότητας του ομίλου Hitachi, αλλά και στον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Το 2015, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030, όπως τον τερματισμό της φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Εκτός από την αποστολή της να συνεισφέρει στην κοινωνία μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η ποικιλομορφία των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της Hitachi τής επιτρέπει να συμβάλλει ευρέως στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιχειρηματική στρατηγική

Εντοπίσαμε τους 5 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπου πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο μέσω της επιχειρηματικής μας στρατηγικής.  

Συνδεδεμένη υγειονομική περίθαλψη: Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προαγωγή της ευημερίας κάθε ηλικίας

Ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής παγκοσμίως, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για την εξάλειψη των ασθενειών και την αντιμετώπιση των επίμονων και των αναδυόμενων προβλημάτων υγείας. 
 
Απαιτείται παγκόσμια στροφή ως προς την υγειονομική περίθαλψη, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα επόμενης γενιάς που θα προσφέρει έξυπνη και καθολική περίθαλψη, η οποία θα παραμένει προσιτή σε όλους. Ο συνδυασμός των ψηφιακών τεχνολογιών με το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τις προηγμένες αναλύσεις θα φέρουν την ιατρική καινοτομία στην οικονομικά αποδοτική υγειονομική περίθαλψη νέας γενιάς, η τιμή της οποίας θα βασίζεται στην αξία της. 
image
Θεραπεία με δέσμη πρωτονίων
Η πιο ισχυρή ανοιχτή μαγνητική τομογραφία στον κόσμο

Αναγνώριση της αξίας του νερού: Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και της υγιεινής για όλους

Πλέον η λειψυδρία θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους πέντε μεγαλύτερους κινδύνους για την κοινωνία. Ένας στους εννέα ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειρίσιμο νερό, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται λόγω της συνεχούς αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης. 
 
Μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων υποδομών ύδρευσης σε συνδυασμό με τους πελάτες μας και τις κοινωνίες που μοιραζόμαστε με αυτούς, μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργική αποδοτικότητα, να μειώσουμε τον ανταγωνισμό για πόρους και να εξασφαλίσουμε ασφαλές νερό για όλους. 
image
Έξυπνο δίκτυο ύδρευσης στην Ιταλία
Εξοικονόμηση νερού για το Hilton Istanbul

Αλλαγή στην ενέργεια: Εξασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους

Η ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής και η δύναμη στην οποία βασίζεται η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ μεγάλο μέρος της ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως παραμένει υψηλής έντασης εκπομπών και απαιτεί υπερβολικό εργατικό δυναμικό. 
 
Η έξυπνη ενεργειακή μας υποδομή συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την κοινωνική καινοτομία για να παράσχει καινοτόμες λύσεις (π.χ. ανταπόκριση στη ζήτηση, μικροδίκτυα και εικονικές μονάδες παραγωγής ενέργειας) και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική παροχή της απαραίτητης ενέργειας. 
image
Νησιά έξυπνης ενέργειας – Νησιά Σίλι
Αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας

Συνεργασία για την καινοτομία: Δημιουργία ανθεκτικών υποδομών, ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνισης, και προώθηση της καινοτομίας

Τα προσβάσιμα και ανθεκτικά δίκτυα υποδομών συμβάλλουν στην κινητοποίηση υλικών και εργασίας, προς υποστήριξη της δικαιότερης κατανομής του πλούτου και της κοινωνικής κινητικότητας. 
Πιστεύουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα συμβάλουν στη σύνδεση και την ενδυνάμωση των συστημάτων επιχειρησιακής τεχνολογίας και πληροφορικής, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα. Τέτοιου είδους καινοτομίες θα συμβάλουν στην αύξηση της ποιότητας ζωής παγκοσμίως μέσω μεταρρύθμισης και κλιμάκωσης κάθε δυνατής διαδικασίας. 
image
Η ανοιχτή πλατφόρμα μας για το Διαδίκτυο των πραγμάτων
Βελτιστοποίηση μηχανημάτων χάρη στο Διαδίκτυο των πραγμάτων

Δημιουργία κοινωνιών: Μετατροπή πόλεων και οικισμών σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ευέλικτες και βιώσιμες

Το 2030, έξι στους δέκα ανθρώπους θα ζουν σε αστικά περιβάλλοντα. Δεν θα υπάρχει μόνο έλλειψη χώρου. Είναι πιθανόν και να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή οι κάτοικοι των πόλεων, οι οποίοι θα είναι και πιο ευαίσθητοι στις κοινωνικές επιπτώσεις του κακού πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Η Hitachi πιστεύει ότι οι μεταφορές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία φιλόξενων πόλεων και του ιδανικού περιβάλλοντος όπου θα ζουν και θα εργάζονται οι άνθρωποι.
image
Βελτίωση αμαξοστοιχιών χάρη στο Διαδίκτυο των πραγμάτων
Τρένα κατηγορίας 385 για τη Σκωτία

Δεσμεύσεις εταιρείας

Αυτοί οι έξι στόχοι διασχίζουν όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της στρατηγικής διαχείρισης της Hitachi, ενώ αποτελούν τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στην κοινωνία. 

Ποιοτική παιδεία

Η παιδεία είναι το κλειδί για την επίτευξη πολλών άλλων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ώστε να έχουν έναν υγιή και βιώσιμο τρόπο ζωής. 

Σχεδόν 103.000.000 νέοι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι, το 60% των οποίων είναι γυναίκες και κορίτσια. Απαιτούνται πιο έντονες προσπάθειες για να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα βήματα προς την επίτευξη των στόχων καθολικής εκπαίδευσης.

Καριέρα στο HRE
Hitachi Consulting Graduates

Ισότητα των φύλων

Η ανισότητα των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται παντού, εμποδίζοντας την κοινωνική πρόοδο. Η παροχή ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την αξιοπρεπή εργασία στις γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς και δίκαιης εκπροσώπησης στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, θα αποφέρει βιώσιμα οφέλη τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία εν γένει.

Η Hitachi έχει θέσει ως στόχο να έχει γυναίκες διευθύντριες και ανώτερα στελέχη σε ποσοστό 10% μέχρι το οικονομικό έτος 2020, από το σημερινό ποσοστό του 2,5%.

Επένδυση στην ποικιλομορφία των φύλων

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Οι εργαζόμενοί μας είναι αξιόλογοι συνεργάτες που διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη βιωσιμότητα της επιχείρησής μας. Θεωρούμε ότι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας υγιούς και αμοιβαία ωφέλιμης σχέσης μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας, αλλά και η κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη είναι η παροχή των κατάλληλων συνθηκών εργασίας στους εργαζομένους και η δημιουργία ενός πλαισίου μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων τους μέσω της παροχής ασφαλούς και ικανοποιητικής απασχόλησης. 

Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας, αναγνωρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως βασικό ζήτημα διαχείρισης και σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων, όπως των εργαζομένων της εταιρείας αλλά και όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η αξία της Hitachi για την έρευνα της Ιταλίας

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Εάν η κοινωνία παγκοσμίως δεν καταφέρει να αλλάξει τις καταναλωτικές και παραγωγικές της συνήθειες, το περιβάλλον θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει πρωτοφανή υποβάθμιση. Επίσης, θα παραμείνουν ανεπίλυτα και τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η καταναγκαστική/παιδική εργασία και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, και οι διεφθαρμένες πρακτικές στην αλυσίδα αξίας.

Μοιράσαμε τις οδηγίες σε περίπου 30.000 προμηθευτές του ομίλου Hitachi για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι κατανοούν την προσέγγισή μας για το περιβάλλον και την κοινωνία.

image

Δράση για το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο, διαταράσσοντας τις εθνικές οικονομίες και αλλάζοντας τη ζωή των ανθρώπων. Αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, μπορεί να ανατρέψει μεγάλο μέρος της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και να εμποδίσει τη μελλοντική ανάπτυξη. 

Εκτός από την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακά αποδοτικών, η Hitachi αναζητά και τρόπους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην εφοδιαστική αλυσίδα της.  

image

Συνεργασίες για επίτευξη των στόχων

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ κρατών, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.
 
Η Hitachi πιστεύει ότι η συνδημιουργία μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων στον ολοένα και πιο σύνθετο κόσμο. Μέσω της ένταξης των άμεσα ενδιαφερομένων στην ίδια τη διαδικασία της καινοτομίας, από τους πελάτες έως τους προμηθευτές και ακόμη και τους ανταγωνιστές, η συνδημιουργία αποτελεί σημαντικότατη στρατηγική για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να προσφέρει μέσω της καινοτομίας πραγματική αξία στις επιχειρήσεις, τους πελάτες και την κοινωνία εν γένει. 
Συνδημιουργία για κοινωνική καινοτομία
Συνδημιουργώντας το μέλλον

Το περιβαλλοντικό όραμά μας

Το περιβαλλοντικό όραμα της Hitachi είναι να κληροδοτήσει στις μελλοντικές γενιές έναν ευημερούντα πλανήτη. 
Για να επιτευχθεί αυτό, η Hitachi αντιλαμβάνεται ότι όλη η κοινωνία πρέπει να εκπέμπει χαμηλά ποσοστά άνθρακα, να είναι αποδοτική από πλευράς πόρων και να έχει εναρμονιστεί με τη φύση. 
Τα προγράμματά μας για το περιβαλλοντικό μας όραμα περιλαμβάνουν τα περιβαλλοντικά μας σχέδια για τα επόμενα 15 και 25 χρόνια.

Η διαφορετικότητα και η ένταξη στη Hitachi

Το πρόγραμμα της Hitachi για τη διαφορετικότητα και την ένταξη στην Ευρώπη σημαίνει ότι το εργατικό μας δυναμικό έχει δεσμευτεί και έχει τη δυνατότητα να εργάζεται με τρόπο που ωφελεί τόσο την επιχείρηση όσο και τους εργαζομένους ξεχωριστά. 
Δημιουργείται ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι πάντες συμμετέχουν, αισθάνονται μέρος του συνόλου και απολαμβάνουν σεβασμό ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της διαφορετικότητάς τους.