Apie Hitachi veiklą Europoje

Hitachi Group įmonėse Europoje iš viso dirba maždaug 17 000 žmonių. Visų šių įmonių pardavimo pajamos (kartu sudėjus) sudaro apie 11 % bendrų visos „Hitachi Group“ pardavimo pajamų visame pasaulyje.

Hitachi Europe Ltd.

Bendras Hitachi Europe Ltd įmonėse 10-yje šalių visoje  Europoje, Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose dirbančių žmonių skaičius siekia 400 žmonių. Įmonių veikla apima 8 pagrindines veiklos sritis: 

 • maitinimo sistemų
 • apsaugos sistemų
 • dalelių spindulių gydomųjų sistemų
 • maitinimo įrenginių
 • pramonės komponentų ir įrangos
 • pramoninių produktų
 • skaitmeninės žiniasklaidos ir vartojimo produktų
 • oro kompresorių

Pagrindinė bendrovės buveinė yra Maidenheade, Jungtinėje Karalystėje, mokslinių tyrimų ir plėtros laboratorijos įsteigtos Londone, Kembridže, Mančesteryje, Kopenhagoje, Miunchene, Paryžiuje ir Sophia-Antipolyje.

Faktai ir duomenys

 • Įkurta: 1982 m.
 • Darbuotojų skaičius: daugiau kaip 400

Pastaba:

*Visi skaičiai atspindi 2019 m. kovo 31 d. pasibaigusių 2018 m. mokestinių metų duomenis.

„Hitachi Group” įmonės Europoje

Hitachi Group Europoje veikia European operations of Hitachi Group, pasaulinės technologijų bendrovės, vardu. 2018 m. mokestinių metų (pasibaigusių 2019 m. kovo 31 d.) konsoliduotos pajamos sudarė 1 018,5 mlrd. jenų, arba 11 % visos Hitachi Group konsoliduotų pajamų. Hitachi Group, vykdydama veiklą Europoje per įregistruotus 129 juridinius asmenis ir įdarbinusi apie 17 000 darbuotojų, didina savo rinkos dalį šiuose 5-iuose sektoriuose: IT, energetika, pramonė, mobilumas ir išmanusis gyvenimas. Reikšmingą Hitachi Group verslo Europoje dalį sudaro ir toliau išvardytos dukterinės įmonės: Hitachi High-Technologies, Hitachi Construction Machinery, Hitachi Metals ir Hitachi Chemical. Plėtodama technologijas, Hitachi Europoje vykdo savo įsipareigojimą prisidėti prie geresnės visuomenės kūrimo.

Faktai ir skaičiai (konsoliduoti duomenys)

 • Grynosios pardavimo pajamos: 1 018,5 mlrd. jenų, arba 11 % bendrųjų grynųjų pardavimo pajamų
 • Grupės įmonių skaičius: 129
 • Darbuotojų skaičius: siekia 17 000

Pastaba:

*Visi skaičiai atspindi 2019 m. kovo 31 d. pasibaigusių 2018 m. mokestinių metų duomenis.