Tvarumas

Nuo pat įkūrimo „Hitachi“ veiklos pagrindas buvo visuomenės poreikius tenkinančių gaminių ir paslaugų tiekimas. Tvarumas ne tik yra „Hitachi“ grupės tapatybės esmė, bet ir neatsiejama mūsų veiklos vykdymo būdo ir tiekiamų gaminių bei paslaugų dalis.

Tvarios plėtros tikslai

2015 m. Jungtinės Tautos paskelbė 17 tvarios plėtros tikslų (TPT), kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m., įskaitant skurdo panaikinimo, kovos su nelygybe bei neteisingumu ir klimato kaitos sustabdymo tikslus. 

Atsižvelgiant į mūsų misiją padėti visuomenei savo gaminiais ir paslaugomis, „Hitachi“ veiklos sričių įvairovė bendrovei užtikrina gerą padėtį svariai prisidėti siekiant TPT. 

Veiklos strategija

Išskyrėme 5 TPT, kuriems manome galintys padaryti didžiausią poveikį per savo veiklos strategiją.  

Jungtinė sveikatos apsauga. Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti gerą savijautą bet kokio amžiaus žmonėms

Esama didelių pasiekimų didinant vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę visame pasaulyje, tačiau reikia papildomų pastangų norint išnaikinti ligas ir susidoroti su tebesančiomis ir naujomis sveikatos apsaugos problemomis. 
 
Būtinas pasaulinis sveikatos apsaugos postūmis, kad būtų sukurta naujos kartos sistema, siūlanti išmaniąją universalią priežiūrą, prieinamą visiems. Skaitmeninių technologijų susiejimas su daiktų internetu ir pažangia analitika atneš medicinos naujovių į naujos kartos rentabilią ir verte pagrįstą sveikatos apsaugą. 
image
Protonų spindulio terapija
Galingiausias pasaulyje atvirasis MRT

Vandens vertės pripažinimas: Vandens ir sanitarijos prieinamumo ir tvaraus valdymo užtikrinimas visiems

Vandens trūkumas dabar laikomas viena iš didžiausių grėsmių visuomenei. Vienas iš devynių žmonių neturi saugios galimybės gauti reikiamo vandens ir šį trūkumą dar sunkina nuolatinė urbanizacija ir industrializacija. 
 
Kurdami tvarią vandens infrastruktūrą kartu su savo klientais ir bendruomenėmis, kurių dalis esame, galime pagerinti funkcinį veiksmingumą, sumažinti konkurenciją dėl šio ištekliaus ir užtikrinti saugų vandens tiekimą visiems. 
image
Išmanusis vandens tinklas Italijoje
Vandens taupymas Stambulo „Hilton“

Energetikos pokyčiai: Užtikrinti visiems prieinamą, patikimą, tvarią, šiuolaikinę energiją

Energija yra gyvybiškai būtina visiems šiuolaikinio gyvenimo aspektams ir ji yra socialinio ekonominio augimo varomoji jėga. Deja, daugiau kaip milijardas žmonių iki šiol neturi elektros ir didžioji pasaulyje gaminamos energijos dalis tebegaminama išskiriant daug anglies ir įdedant daug darbo. 
 
Mūsų išmaniosios energijos infrastruktūra suvienija pažangią technologiją ir socialines inovacijas, pateikdama naujoviškus sprendimus nuo poreikių tenkinimo iki mikro tinklų ir virtualiųjų jėgainių, užtikrindama, kad energija būtų veiksmingai tiekiama, kada jos reikia. 
image
Išmaniosios energijos salos – „Scilly“ salos
Atsinaujinančiosios energijos laikymas

Partnerystė naujovėms: Kurti patikimą infrastruktūrą, skatinti įtraukiančią bei tvarią industrializaciją ir puoselėti naujoves

Prieinamos ir patikimos infrastruktūros tinklai padeda mobilizuoti medžiagas ir darbo jėgą, palaikydami teisingesnį turto pasiskirstymą ir socialinį judrumą. 
 
Tikime, kad technologijų pažanga padės susieti ir suteiks galios valdymo technologijų ir informacijos technologijų sistemoms, didinant veiksmingumą ir taupant energiją bei sąnaudas. Tokio pobūdžio naujovės padės pagerinti gyvenimo kokybę visame pasaulyje, reformuojant ir proporcingai pritaikant kiekvieną įmanomą procesą. 
image
Mūsų atviroji daiktų interneto platforma
Mašinų optimizavimas naudojantis daiktų internetu

Bendruomenių būrimas: Tegu miestai ir žmonių gyvenvietės tampa įtraukūs, saugūs, patikimi ir tvarūs

2030 m. šeši iš dešimties žmonių gyvens miestuose. Erdvė taps labai brangi, maža to, miestų gyventojams greičiausiai teks susidurti su klimato kaita ir jie bus jautresni prasto civilinio planavimo socialinėms pasekmėms. 
 
„Hitachi“ tiki, kad transportui tenka betarpiškas vaidmuo darant miestus patrauklius ir sukuriant tobulą aplinką žmonėms gyventi ir dirbti.
 
image
Traukinių tobulinimas pasitelkiant daiktų internetą
385 klasės traukiniai Škotijai

Bendrovės įsipareigojimai

Šie šeši TPT aprėpia visas „Hitachi“ verslo ir administravimo strategijos sritis ir suformuoja mūsų bendrovės įsipareigojimą visuomenei. 

Kokybiškas švietimas

Švietimas yra daugelio TPT pasiekimo ir galimybių suteikimo žmonėms visur gyventi sveikiau ir tvariau pagrindas. 

Beveik 103 milijonai jaunų žmonių visame pasaulyje stokoja paprasčiausių raštingumo įgūdžių, o šešiasdešimt procentų jų yra moterys ir mergaitės. Būtinos energingesnės pastangos, kad būtų dar aktyvesniais veiksmais siekiama universalių švietimo tikslų.

Hitachi Consulting Graduates

Lyčių lygybė

Lyčių nelygybės šiandien apstu visur ir ji stabdo socialinę pažangą. Vienodų galimybių mokytis, gauti sveikatos priežiūrą ir padorų darbą suteikimas moterims ir mergaitėms bei sąžiningas jų atstovavimas politinių ir ekonominių sprendimų priėmimo procesuose atneš tvarią naudą tiek ekonomikai, tiek visuomenei plačiąja prasme.

„Hitachi“ išsikėlė tikslą pasiekti, kad iki 2020-ųjų fiskalinių metų moterų vadovaujančiosiose ir tarnybinėse bendrovės pareigose nuo esamų 2,5 % padaugėtų iki 10 %.

Investavimas į lyčių įvairovę

Padorus darbas ir ekonominis augimas

Mūsų darbuotojai yra vertingi partneriai, kuriems tenka lemiamas vaidmuo išlaikant mūsų verslą. Tikime, kad patikimų bei abipusiai naudingų darbuotojų ir bendrovės tarpusavio santykių kertinis akmuo ir tvaraus augimo motyvavimo jėga yra tinkamų darbo sąlygų darbuotojams sudarymas ir sukūrimas sistemos, kurioje jie galėtų maksimaliai panaudoti savo galimybes dirbdami saugiai ir būdami patenkinti darbu. 

Be to, vykdydami savo komercinę veiklą pripažįstame žmogaus teises kaip svarbiausią vadybos aspektą ir gerbiame visų mūsų suinteresuotųjų šalių žmogaus teises, įskaitant nuosavus ir visos tiekimo grandinės darbuotojus. 

„Hitachi“ vertės Italijai mokslinis tyrimas

Atsakingas vartojimas ir gamyba

Jeigu pasaulio visuomenė nesugebės pakeisti savo vartojimo ir gamybos įpročių, aplinka ir toliau bus naikinama kaip niekada anksčiau. Socialinės problemos taip pat liks neišspręstos, įskaitant prievartinį / vaikų darbą ir kitus žmogaus teisių pažeidimus, profesinės sveikatos ir saugos problemas bei korupciją vertybių grandinėje.

Išplatinome gaires maždaug 30 000 „Hitachi“ grupės tiekėjų, kad jie tikrai suprastų mūsų požiūrį į aplinką ir visuomenę.

image

Klimato politika

Klimato kaita dabar veikia kiekvieną šalį kiekviename žemyne, trikdydama šalių ekonomiką ir keisdama gyvenimą. Nieko nedarant klimato kaita gali sužlugdyti didelę dalį iki šiol pasiektos pažangos ir sutrikdyti būsimą raidą. 

Be mažo anglies rodiklio energiškai veiksmingų gaminių ir paslaugų tiekimo „Hitachi“ taip pat ieško būdų, kaip sumažinti anglies išmetimo rodiklį savo tiekimo grandinėje.  
 
image

Partnerystė siekiant tikslų

Norint sėkmingai įgyvendinti tvarią plėtrą, būtina bendradarbiauti vyriausybėms, privačiajam sektoriui ir pilietinei visuomenei.
 
„Hitachi“ tiki, kad bendra kūrybinė veikla gali prisidėti prie naujoviškų gaminių kūrimo vis sudėtingesniu tampančiame pasaulyje. Tiesiogiai į inovacijų procesą įtraukiant suinteresuotąsias šalis nuo klientų iki tiekėjų ir netgi konkurentus, bendra kūryba yra lemiama strategija kiekvienai organizacijai, kuri nori teikti tikrą vertę per inovaciją – verslui, savo klientams ir plačiajai visuomenei. 
Bendradarbiavimas socialinėms inovacijoms
Bendradarbiavimas ateityje

Mūsų aplinkosaugos vizija

„Hitachi“ aplinkosaugos vizija – palikti ateities kartoms klestinčią planetą. 
„Hitachi“ supranta, kad, norint tai pasiekti, visa visuomenė turi pasirūpinti maža anglies tarša, veiksmingai naudoti išteklius ir darniai sugyventi su gamta. 
Mūsų aplinkosaugos vizijos programos formuoja mūsų aplinkosaugos planus ateinantiems 15-ai ir 25-iems metams.

Įvairovė ir įtrauktis bendrovėje „Hitachi“

Įvairovė ir įtrauktis „Hitachi“ bendrovėse Europoje reiškia, kad visi mūsų darbuotojai yra įtraukti ir gali dirbti taip, kad būtų naudinga ir verslui, ir atskiriems darbuotojams. 
Darbo vietos aplinka sukurta taip, kad visi žmonės būtų įtraukti, jaustųsi priklausantys kolektyvui ir gerbiami, neatsižvelgiant į jų įvairovę.