Duurzaamheid

Sinds de oprichting houdt Hitachi zich bezig met het leveren van producten en diensten die het antwoord zijn op de uitdagingen van de maatschappij. Duurzaamheid is niet alleen de kern van de identiteit van de Hitachi Group, het is inherent aan de manier waarop we handelen en in de producten en diensten die we leveren.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In 2015 kondigden de Verenigde Naties 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s - Sustainable Development Goals) aan die moeten worden bereikt voor 2030. Hieronder zijn doelen voor het beëindigen van armoede, het bestrijden van ongelijkheid en onrecht en het aanpakken van de klimaatverandering. 

In combinatie met onze missie om bij te dragen aan de gemeenschap door onze producten en diensten, positioneert de diversiteit van de operationele focus van Hitachi het bedrijf dusdanig dat een brede bijdrage kan worden geleverd aan het bereiken van de SDG’s. 

Bedrijfsstrategie

We hebben de 5 SDG’s geïdentificeerd waarvan wij geloven dat de grootste impact kunnen hebben met onze bedrijfsstrategie.  

Geïntegreerde gezondheidszorg: Garanderen van gezond leven en bevorderen van welzijn voor alle leeftijden

Er zijn significante stappen gezet in het verhogen van de levensverwachting wereldwijd, maar er zijn nog meer inspanningen nodig om ziektes te elimineren en hardnekkige en opkomende gezondheidsproblemen aan te pakken. 
 
Er is een wereldwijde verandering in de gezondheidszorg nodig om een nieuw systeem te creëren dat slimme, universele zorg biedt die betaalbaar is voor iedereen. Door het combineren van digitale technologieën met IoT en geavanceerde analyses wordt medische innovatie naar een nieuwe generatie gebracht van rendabele gezondheidszorg die op waarde gebaseerd is. 
image
Protonbundeltherapie
De meest krachtige open MRI ter wereld

Erkennen van de waarde van water: Garanderen van beschikbaarheid en duurzaam management van water en riolering voor iedereen

Waterstress wordt nu gezien als een van de vijf grootste wereldwijde risico’s voor de maatschappij. Een op negen mensen heeft geen toegang tot veilig beheerd water en deze schaarste wordt verergerd door constante urbanisatie en industrialisatie. 
 
Door het ontwikkelen van duurzame waterinfrastructuur samen met onze klanten en de gemeenschappen die we delen, kunnen we operationele efficiëntie verbeteren, strijd om de bronnen verminderen en waterveiligheid voor iedereen leveren. 
image
Slim waternetwerk in Italië
Water besparen in Hilton Istanbul

Verandering aanjagen: Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, Duurzame en moderne energie voor iedereen

Energie is essentieel voor alle aspecten van het moderne leven en is de kracht achter sociaaleconomische groei. Echter, meer dan een miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot elektriciteit en veel van de wereldwijd geproduceerde energie blijft koolstof- en arbeidsintensief. 
Onze slimme energie-infrastructuur combineert geavanceerde technologie en sociale innovatie om innovatieve oplossingen te leveren van vraagrespons tot micronetten en virtuele energiecentrales, om te garanderen dat energie efficiënt geleverd wordt wanneer het nodig is. 
 
image
Slimme energie-eilanden - Scilly-eilanden
Opslaan van duurzame energie

Samenwerken voor innovatie: Bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleren van innovatie

Toegankelijke, robuuste infrastructuurnetwerken helpen materialen en arbeid te mobiliseren, ondersteunen eerlijke verdeling van rijkdom en sociale mobiliteit. 
Wij geloven dat technologische vooruitgang zal helpen bij het verbinden en sterker maken van OT- en IT-systemen, waardoor efficiëntie wordt verbeterd en energie en kosten worden bespaard. Dit soort innovatie zal helpen bij het verhogen van de kwaliteit van leven wereldwijd door het hervormen en de schaling van ieder mogelijk proces. 
image
Ons open IoT-platform
Optimaliseren van machines met het IoT

Bouwen van gemeenschappen: Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

In 2030 leeft zes van de 10 mensen in een stedelijke omgeving. Niet alleen ruimte is beperkt maar de inwoners van steden zullen waarschijnlijk ook beïnvloed worden door de klimaatverandering en gevoeliger zijn voor de sociale impact van slechte maatschappelijke planning. 
Hitachi gelooft dat transport een integrale rol speelt bij het gastvrij maken van steden en het creëren van de ideale omgeving voor mensen om te leven en te werken.
image
Verbeteren van treinen met het IoT
Klasse 385-treinen voor Schotland

Zakelijke betrokkenheid

Deze zes SDG’s doorkruisen alle gebieden van de zakelijke en managementstrategie van Hitachi en vormen onze zakelijke betrokkenheid bij de maatschappij. 

Kwalitatief onderwijs

Onderwijs is essentieel voor het bereiken van vele SDG’s en het sterker maken van mensen overal om gezonder en duurzamer te leven. 

Bijna 103 miljoen jonge mensen wereldwijd beschikken niet over voldoende lees- en schrijfvaardigheden. Zestig procent hiervan zijn vrouwen en meisjes. Er zijn flinke inspanningen nodig om nog grotere stappen te maken om universele onderwijsdoelen te behalen.

Carrière bij HRE
Hitachi Consulting afgestudeerden

Gendergelijkheid

Genderongelijkheid bestaat nog overal vandaag de dag en hindert sociale vooruitgang. Door het bieden van gelijkwaardige toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en eerlijk werk aan vrouwen en meisjes, in combinatie met eerlijke vertegenwoordiging in politieke en economische beslissingsprocessen, zullen duurzame voordelen, zowel economisch als sociaal, worden bereikt.

Hitachi heeft als doel gesteld voor het fiscale jaar 2020 een verhouding van 10% vrouwelijke directieleden en managers te bereiken, ten opzichte van de huidige 2,5%.

Investeren in genderdiversiteit

Behoorlijk werk en economische groei

Onze medewerkers zijn gewaardeerde partners die een essentiële rol spelen in het gaande houden van ons bedrijf. Wij geloven dat de hoeksteen van een sterke en wederzijds gunstige relatie tussen medewerkers en het bedrijf en de drijfkracht voor duurzame groei te vinden is in het bieden van goede werkomstandigheden aan medewerkers en het bouwen van een raamwerk om hun potentie te maximaliseren door het bieden van veilig en bevredigend werk. 

Naast het uitvoeren van ons werk zien wij mensenrechten als een belangrijke managementskwestie en wij zullen de mensenrechten van alle belanghebbenden, waaronder onze eigen medewerkers en binnen de supply chain. 

Onderzoekstudie van de waarde van Hitachi voor Italië

Verantwoordelijke consumptie en productie

Als de wereldwijde maatschappij de consumptie- en productiepatronen niet verandert, blijft het milieu ongekende degradatie meemaken. Sociale problemen blijven ook onopgelost, waaronder dwang-/kinderarbeid en andere schendingen van mensenrechten, beroepsmatige gezondheids- en veiligheidskwesties en corruptiepraktijken in de waardeketen.

We hebben de Richtlijnen naar ongeveer 30.000 leveranciers van Hitachi Group gestuurd om te zorgen dat zij onze benadering van het milieu en de gemeenschap begrijpen.

image

Klimaatactie

Klimaatverandering is nu van invloed op ieder land op ieder continent, verstoort nationale economieën en verandert levens. Als er niets wordt gedaan, kan de klimaatverandering veel van de tot nu toe bereikte vooruitgang en toekomstige ontwikkeling ongedaan maken. 

Naast het leveren van koolstofarme en energie-efficiënte producten en diensten zoekt Hitachi ook naar manieren om koolstofemissies binnen de eigen supply chain te verlagen.  

image

Partnerschappen voor de doelen

Een succesvolle duurzame-ontwikkelingsagenda behoeft partnerschappen tussen overheden, de private sector en burgermaatschappij.
 
Hitachi gelooft dat co-creatie de ontwikkeling van innovatieve nieuwe producten in een steeds complexere wereld kan ondersteunen. Co-creatie, waarbij belanghebbenden, van klanten tot leveranciers en zelfs concurrenten, direct in het innovatieproces worden betrokken, is een essentiële strategie voor iedere organisatie die echte waarde wil leveren door innovatie - voor het bedrijf, voor hun klanten en voor de maatschappij in het algemeen. 
Co-creatie voor sociale innovatie
Co-creëren van de toekomst

Onze milieuvisie

De milieuvisie van Hitachi is om een welvarende planeet over te dragen aan toekomstige generaties. 
Hitachi realiseert zich dat, om dit te kunnen bereiken, alle gemeenschappen koolstofarm, hulpbronefficiënt en in harmonie met de natuur moeten zijn. 
De programma’s van onze milieuvisie stippelen onze milieuplannen voor de komende 15 en 25 jaar uit.

Diversiteit en inclusie bij Hitachi

Diversiteit en inclusie betekenen bij Hitachi in Europa dat ons gehele personeelsbestand betrokken is en in staat is om te werken op een manier die gunstig is voor zowel het bedrijf als de individuele werknemers. 
Er wordt een werkomgeving gecreëerd waarin alle mensen betrokken worden, een gevoel van saamhorigheid voelen en worden gerespecteerd, ongeacht hun diverse eigenschappen.