Product and Services

IT

Hitachi tilbyr IT-tjenester som retter seg mot kunders ulike behov gjennom hele livsløpet av systemer. Tjenestene strekker seg fra rådgivning til systemintegrasjon, drift, vedlikehold og støtte. Som global partner i IoT-alderen tilbyr Hitachi ekspertise innen stordata, digital transformasjon, maskinlæring, AI og mye annet som er skreddersydd for et variert omfang av forretningsområder.

Product and Services

Transport og Mobilitet

I jernbaneindustrien er Hitachi en total systemleverandør, og tilbyr rullende materiell, trekkraftutstyr, signalgivning, trafikkavviklingssystemer og vedlikeholdsdepoter. Vi leverer også høykvalitetskomponenter til bilindustrien for en rekke kjente kjøretøysprodusenter. Våre bilsystemer inkluderer motorstyring, elektrisk kraftoverføring, kjørekontroll og bilinformasjon.

Product and Services

Helsetjenester

Hitachi tilbyr de fleste avanserte løsninger for bildediagnostikk og tjenester til medisinske og helsefaglige miljøer. Fra verdens sterkeste åpne høyfelts 1.2T MRI og pasientvennlige åpne permanente MRI/CT-systemer for de aller beste i ultralydplattformer, protonstrålebaserte terapisystemer, elektronmikroskoper og laboratorieutstyr, som alle imøtekommer samfunnets og kundene sine endrede behov.

Product and Services

Industrielle Komponenter

Ved å trekke veksler på Hitachi Groups avanserte teknologi tilbyr vi systemer som støtter informasjonssamfunnet, inkludert halvleder-produksjonsutstyr, elektronisk komponentbehandlingsutstyr og elektroniske apparater.  Våre energisparende løsninger hjelper til med å løse miljømessig påvirkning på samfunnet.

Product and Services

Anleggsbransjen

Hitachi tilbyr integrerte løsninger som strekker seg fra salg av hydrauliske gravemaskiner og annet maskineri til tjenester og vedlikehold. Hitachi benytter sine tiår av ekspertise med disse teknologiene samt denne fagkunnskapen, og tilbyr løsninger som retter seg mot behovene til et vidt spekter av bransjer, inkludert sivilingeniørarbeid og konstruksjon, bygging og strukturell sanering, samt gruvedrift og graving.

Product and Services

TV & AV

Hitachi tilbyr en rekke energisparende lydprodukter og visuelle produkter som bidrar til å redusere den miljømessige innflytelsen på samfunnet vårt.

Product and Services

Materialer

Hitachi trekker veksler på sitt store utvalg av teknologier og ekspertise for å levere ulike materialer og produkter som støtter avanserte funksjoner og en lang rekke ulike produkter på områder som spenner fra IT til forbrukerelektronikk og biler. Disse materialene og produktene inkluderer spesialitetsstål, magnetiske materialer, ledninger og kabler, kobberprodukter, halvleder- og fremvisningsmateriale, materialer med avansert ytelse og syntetiske harpiksprodukter.