Hitachi EU produkter og tjenester

Hjelpe klienter med omstilling til IoT-tiden
Drive sosial innovasjon
Levere produkter og tjenester som løser samfunnets utfordringer