Produkter og tjenester

Se produktene og tjenestene som er tilgjengelig i ditt land

IT

IT

Hitachi tilbyr IT-tjenester som retter seg mot kunders ulike behov gjennom hele livsløpet av systemer. Tjenestene strekker seg fra rådgivning til systemintegrasjon, drift, vedlikehold og støtte....

Transport & Mobility

I jernbaneindustrien er Hitachi en total systemleverandør, og tilbyr rullende materiell, trekkraftutstyr, signalgivning, trafikkavviklingssystemer og vedlikeholdsdepoter. Vi leverer også...

Helsetjenester

Hitachi tilbyr de fleste avanserte løsninger for bildediagnostikk og tjenester til medisinske og helsefaglige miljøer. Fra verdens sterkeste åpne høyfelts 1.2T MRI og pasientvennlige åpne...

Industrielle Komponenter

Ved å trekke veksler på Hitachi Groups avanserte teknologi tilbyr vi systemer som støtter informasjonssamfunnet, inkludert halvleder-produksjonsutstyr, elektronisk komponentbehandlingsutstyr og...

Anleggsbransjen

Hitachi tilbyr integrerte løsninger som strekker seg fra salg av hydrauliske gravemaskiner og annet maskineri til tjenester og vedlikehold. Hitachi benytter sine tiår av ekspertise med disse...

Media

Hitachi tilbyr en rekke energisparende lydprodukter og visuelle produkter som bidrar til å redusere den miljømessige innflytelsen på samfunnet vårt.

Hitachi trekker veksler på sitt store utvalg av teknologier og ekspertise for å levere ulike materialer og produkter som støtter avanserte funksjoner og en lang rekke ulike produkter på områder...