Helsetjenester

Hitachi tilbyr de fleste avanserte løsninger for bildediagnostikk og tjenester til medisinske og helsefaglige miljøer. Fra verdens sterkeste åpne høyfelts 1.2T MRI og pasientvennlige åpne permanente MRI/CT-systemer for de aller beste i ultralydplattformer, protonstrålebaserte terapisystemer, elektronmikroskoper og laboratorieutstyr, som alle imøtekommer samfunnets og kundene sine endrede behov.