Industrielle Komponenter

Ved å trekke veksler på Hitachi Groups avanserte teknologi tilbyr vi systemer som støtter informasjonssamfunnet, inkludert halvleder-produksjonsutstyr, elektronisk komponentbehandlingsutstyr og elektroniske apparater.  Våre energisparende løsninger hjelper til med å løse miljømessig påvirkning på samfunnet.