Produkty i usługi Hitachi EU

Pomaganie klientom w transformacji do ery internetu rzeczy
Stymulowanie innowacji społecznych
Dostarczanie produktów i usług odpowiadających na wyzwania społeczne