Rozwiązania Dotyczące Diagnostyki Obrazowej

Podczas opracowywania nowych rozwiązań w medycznych badaniach obrazowych firma Hitachi Medical Systems współpracuje z tysiącami specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej. Hitachi to wiodący dostawca urządzeń do obrazowania medycznego, co obejmuje także systemy otwarte oraz o silnym polu magnetycznym, wielowarstwowe skanery tomografii komputerowej, platformy do medycznych badań ultrasonograficznych oraz optycznych badań topograficznych. Oferujemy pełen zakres rozwiązań w zakresie obrazowania medycznego.

Współpraca z osobami, które polecają, kierują i badają metodą rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz diagnostyki ultrasonograficznej umożliwia Hitachi określenie usprawnień i preferencji użytkowników oraz zaleceń w zakresie ciągłego rozwoju naszych urządzeń diagnostycznych.

Dzięki rozległemu doświadczeniu naszych zespołów informatycznych, technicznych i specjalistów nauk o życiu stale dostarczamy przełomowe innowacje, które zapewniają firmie Hitachi Medical Systems przodującą pozycję w zakresie wysokiej jakości rozwiązań obrazowania do celów medycznych.

Tomografy

Nasze bogate doświadczenia dotyczące technologii stosowanej w tomografii komputerowej zapewniają znakomitą jakość w obrazowaniu diagnostycznym oraz niezrównane bezpieczeństwo pacjenta. W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami o skanerach do TK.

Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI)

Hitachi jest globalnym liderem w dziedzinie technologii obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (na świecie wykorzystuje się ponad 7000 urządzeń tej marki), o najszerszym asortymencie urządzeń do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami na temat skanerów przeznaczonych do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Urządzenia ultradźwiękowe

Hitachi pełni pionierską funkcję w zakresie technologii ultrasonograficznej od ponad 60 lat. Urządzenia ultrasonograficzne firmy Hitachi to zróżnicowane platformy sprzętowe. Obejmują zarówno nowoczesne przenośne urządzenia używane na przykład w gabinetach lekarskich, jak i najwyższej klasy platformy spełniające bardzo wysokie wymogi w warunkach szpitalnych.