Studia Przypadków

Światy finansów i zrównoważonego rozwoju zdają się rzadko znajdować wspólną płaszczyznę. Z drugiej strony mnóstwo osób martwi się o środowisko – mówi się, że jego degradacja to dziś trzecie największe globalne zagrożenie. Mimo to świadome wkładanie wysiłku w ekologiczne działania nie zawsze zajmuje wysoką pozycję na liście celów wielu firm finansowych. 

Bank BPH stanowi część Grupy Kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie. Od stycznia 2013 r. wszystkie oddziały banku BPH w Polsce korzystają z rozwiązania biometrycznego Finger Vein jako głównej metody uwierzytelniania.

Technologia Finger Vein w Polsce

Bank BPS i Podkarpacki Bank Spółdzielczy, należące do Grupy BPS, jako pierwsze w Polsce, a nawet w Europie wprowadziły sieć bankomatów wykorzystujących technologię biometryczną Finger Vein.