Studia Przypadków

Bank BPH stanowi część Grupy Kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie. Od stycznia 2013 r. wszystkie oddziały banku BPH w Polsce korzystają z rozwiązania biometrycznego Finger Vein jako głównej metody uwierzytelniania.

Technologia Finger Vein w Polsce

Bank BPS i Podkarpacki Bank Spółdzielczy, należące do Grupy BPS, jako pierwsze w Polsce, a nawet w Europie wprowadziły sieć bankomatów wykorzystujących technologię biometryczną Finger Vein.