Skip to main content

05 March 2012 Technologia

Technologia Hitachi Finger Vein (Polska)

Technologia Hitachi Finger Vein

Bank BPS i Podkarpacki Bank Spółdzielczy, należące do Grupy BPS, jako pierwsze w Polsce, a nawet w Europie wprowadziły sieć bankomatów wykorzystujących technologię biometryczną Finger Vein.

Ta innowacyjna technologia pozwala na pobieranie zarówno pieniędzy, jak i wypłat świadczeń socjalnych w całej Polsce poprzez bankomaty na głównych ulicach miast. Grupa BPS obejmuje 366 spółdzielczych banków rolniczych oraz bank BPS jako bank stowarzyszony.

Nowa technologia i nowe wyzwania

Zastosowanie technologii Finger Vein w polskim sektorze bankowym postrzegane jest jako przełom i zarówno bezpieczne, jak i wysoce efektywne rozwiązanie.

Bank Podkarpacki postawił na biometrykę jako usługę, która całkowicie spełni nasze oczekiwania, zarówno w kategoriach bezpieczeństwa, jak i usprawnienia procedury wydawania świadczeń społecznych dla naszych klientów.

Andrzej Dubis

Koncentracja na potrzebach klienta

Kompleksowe podejście pozwalające zrozumieć potrzeby klienta umożliwiło zaoferowanie spersonalizowanego rozwiązania.

Nie tylko dostarczamy same czytniki, lecz dostarczamy je w wersji spersonalizowanej, tj. wraz z interfejsem wymaganym przez bank; ponadto dostosowujemy wygląd czytników do potrzeb marketingowych banku.

Tadeusz Woszczyński

Po wdrożeniu usług biometrycznych w naszym banku procedura obsługi klienta uległa znacznej poprawie.

Andrzej Dubis

Biometryka, a w szczególności analizowanie wzoru naczyń krwionośnych palca jako dojrzała postać biometryki, może stanowić naturalne uzupełnienie podpisu elektronicznego, ponieważ wprowadzane rozwiązania biometryczne mogą zastąpić kod PIN. Z jednej strony, zwiększeniu ulega poziom bezpieczeństwa, natomiast z drugiej łatwiejsze jest samo korzystanie z tego typu technologii.

Sebastian Christow

Przyszłe możliwości

Klienci, którzy nie wyobrażali sobie technologii finger vein jeszcze kilka lat temu, teraz nie wyobrażają sobie, jak mogliby się bez niej obejść. W rezultacie, wiele innych nowych zastosowań korzysta z rozwiązań biometrycznych firmy Hitachi.

Na rynku tureckim rozpoczęliśmy już projekty łączące funkcjonalność biometryki z terminalami POS.

Tadeusz Woszczyński

Ze względu na jej uniwersalność i zapewniane bezpieczeństwo, technologię tę można z powodzeniem wykorzystać w wielu obszarach sektora bankowego. Jest bardzo dobrze odbierana przez klientów sektora bankowego i dostrzegamy ogromny potencjał, jaki tkwi we współpracy i upowszechnieniu tej technologii w sektorze bankowym.

Adam Matyaszek

O Podkarpackim Banku Spółdzielczym

Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest drugim największym bankiem spółdzielczym w Polsce pod względem poziomu kapitału własnego i największym bankiem w Polsce pod względem liczby oddziałów – 90 na Podkarpaciu, z czego 17 stanowi filie Banku. Po niedawnym otwarciu czterech dodatkowych oddziałów spółka PBS Finanse SA działa w Krakowie, Katowicach, Warszawie i Gdyni, oferując pełen zakres produktów i usług.

Oferta banku obejmuje pełną gamę usług: rachunki bieżące, rachunki w obcych walutach, depozyty, pożyczki, karty kredytowe, ubezpieczenia i fundusze kapitałowe.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Open in new tab

O Security Business Group (SBG)

Security Business Group (SBG) to znacząca grupa biznesowa w obrębie Hitachi Europe Ltd. Stanowi europejską sekcję grupy Information and Telecommunication Systems Group (ITSG) w ramach globalnej grupy spółek Hitachi Ltd. SBG koncentruje się przede wszystkim na sprzedaży rozwiązań biometrycznych, oryginalnych komponentów bankomatowych i oprogramowania zabezpieczającego. Stanowi również inkubator biznesowy dla rozwiązań ITSG, których wdrożenie planuje się na rynku europejskim i światowym.