Hitachi Ventures

Hitachi Ventures je korporátnym nástrojom rizikového kapitálu Hitachi Ltd. Investujeme do inovatívnych startupov so strategickým významom pre Hitachi Ltd., ktoré reagujú na kľúčové technologické výzvy modernej spoločnosti v cieľových oblastiach ako mobilita, zdravotná starostlivosť a inteligentný život, priemysel, energia a IT. Z kancelárií v Mníchove a Bostone pokrývame Európu, Izrael a Severnú Ameriku.

Zistite viac

Hitachi Energy

Spoločnosť Hitachi Energy je svetovým technologickým lídrom, ktorý dodáva výrobky a služby zákazníkom v oblasti distribučných sietí, priemyslu a infraštruktúry v celom hodnotovom reťazci a zameriava sa aj na rozvíjajúce sa oblasti, napríklad na udržateľnú mobilitu, inteligentné mestá, uskladnenie energie a dátové centrá.

Zistite viac

Product and Services

IT a telekomunikácie

Spoločnosť Hitachi dodáva IT služby, ktoré riešia rôzne potreby zákazníkov počas celého životného cyklu systémov, od konzultácií až po integráciu systémov, prevádzku, údržbu a podporu. Ako globálny partner vo veku IoT poskytuje spoločnosť Hitachi odbornosť v oblastiach spracovania veľkých objemov dát, digitálnej transformácie, strojového učenia, umelej inteligencie a mnohých iných, jedinečne prispôsobenú rôznym oblastiam jednotlivých obchodných odvetví.

Product and Services

Domáce spotrebiče

Spoločnosť Hitachi ponúka širokú škálu energeticky účinných spotrebných elektronických výrobkov, ktoré pomáhajú znižovať environmentálny vplyv na spoločnosť.

Product and Services

Priemyselné Komponenty

Vďaka pokročilým technológiám spoločnosti Hitachi Group poskytujeme systémy, ktoré podporujú informačnú spoločnosť, vrátane polovodičového výrobného vybavenia, vybavenia na spracovanie elektronických komponentov a elektronických zariadení. Naše energeticky úsporné riešenia pomáhajú znižovať ekologický vplyv na spoločnosť.

Product and Services

Preprava a mobilita

V železničnom priemysle je spoločnosť Hitachi komplexným dodávateľom systémov a ponúka železničné koľajové vozidlá, vybavenie hnacieho ústrojenstva, signalizácie, systémy riadenia dopravy a údržbové depá. Dodávame tiež kvalitné komponenty pre automobilový priemysel pre celý rad popredných výrobcov automobilov. V rámci našich automobilových systémov dodávame riadenie motorov, elektrickú pohonnú sústavu, ovládanie pohonu a informácie o automobile.

Product and Services

Obstarávanie

Skupina pre integráciu hodnotového reťazca Hitachi Europe poskytuje diely a služby pre všetky spoločnosti skupiny Hitachi v celej EMEA. 

Product and Services

Vedecké prístroje

Hitachi navrhuje a vyvíja rad špičkovo presných vedeckých prístrojov. Prostredníctvom nášho sortimentu špecializovaných analytických prístrojov pomáhame vedcom získavať dôležité údaje a vykonávať rôzne druhy meraní.

Product and Services

Energetika

Spoločnosť Hitachi sa venuje vývoju širokého spektra vysokoefektívnych a spoľahlivých systémov na generovanie, prenos a distribúciu energie po celom svete. Poskytujeme aj inteligentné energetické riešenia pre mestá.

Product and Services

Strategic Corporate Venturing

Strategický korporátny rizikový kapitál (sCVC) prináša víťazstvo pre obidve strany, pretože vytvára podmienky pre spoluprácu a partnerstvá medzi obchodnými jednotkami Hitachi a svetovými podnikateľmi. Napomáha pri precizovaní strategického smerovania a vytvára nové príležitosti pre rast nielen pre startupy, ale aj pre podniky zo skupiny Hitachi Group. V roku 2019 spoločnosť Hitachi založila jednotku sCVC Hitachi Ventures s regionálnym zameraním na Európu, Izrael a Severnú Ameriku. V úzkej spolupráci s Corporate Venturing Office spoločnosti Hitachi identifikujeme vybrané inovačné oblasti pre spoločnosť Hitachi, prepájame príslušné obchodné jednotky so spoločnosťami z nášho portfólia a neúnavne pracujeme na tvorbe partnerstiev a vzájomnej spolupráce.

Subscribe to Hitachi na Slovensku RSS