IT a telekomunikácie

Spoločnosť Hitachi dodáva IT služby, ktoré riešia rôzne potreby zákazníkov počas celého životného cyklu systémov, od konzultácií až po integráciu systémov, prevádzku, údržbu a podporu. Ako globálny partner vo veku IoT poskytuje spoločnosť Hitachi odbornosť v oblastiach spracovania veľkých objemov dát, digitálnej transformácie, strojového učenia, umelej inteligencie a mnohých iných, jedinečne prispôsobenú rôznym oblastiam jednotlivých obchodných odvetví.