Medicínske

Spoločnosť Hitachi dodáva najpokročilejšie medicínske zobrazovacie riešenia a služby pre medicínsku komunitu a oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Počnúc najsilnejším otvoreným 1.2T MRI a na pacienta orientovaných, otvorených permanentných MRI/CT systémov a končiac najmodernejšími ultrazvukovými platformami, protónovými terapeutickými systémami, elektrónovými mikroskopmi a laboratórnym vybavením, ktoré reagujú na meniace sa potreby spoločnosti a zákazníkov.