Hållbarhet

Hitachi - global hållbarhet

Hitachi är en innovatör inom arbetet med att bemästra klimatförändringarna. Vi hjälper regeringar, städer och kunder att minska koldioxidutsläppen.

Product and Services

IT och telekommunikation

Hitachi levererar IT-tjänster som uppfyller kundernas skiftande behov genom hela livscykeln av system, från konsulttjänster till systemintegrering, drift, underhåll och support. Som en global partner för IoT-eran, tillhandahåller Hitachi skräddarsydd expertis inom big data, digital transformation, maskininlärning, AI och mycket annat, för en stor mängd olika affärsområden.

Product and Services

Transport och rörlighet

Inom järnvägsindustrin är Hitachi en total systemleverantör som erbjuder rullande materiel, dragutrustning, signalering, trafikledningssystem och underhållsdepåer. Vi levererar även högkvalitativa komponenter till bilindustrin till en rad välkända biltillverkare. Vår intelligenta uppsättning lösningar för koldioxidutsläpp gör det möjligt för flottoperatörer att överföra elfordon och en framtid med nollutsläpp.

Product and Services

Medicinteknik & hälsovård

Hitachi levererar de mest avancerade produkterna och systemen till läkarkåren och sjukvården. Med toppmoderna partikelterapisystem och kliniska diagnostiska system möter vi både samhällets och våra kunders nya behov.

Product and Services

Industrikomponenter

Genom att använda oss av Hitachi-koncernens avancerade teknologi, levererar vi system som stödjer informationssamhället, inklusive utrustning för tillverkning av halvledare, utrustning för bearbetning av komponenter och elektroniska enheter. Våra energisparande lösningar bidrar till att minska påverkan på miljön.

Product and Services

Hushållsapparater

Hitachi erbjuder en mängd energieffektiva elektronikprodukter för konsumenter som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Product and Services

Inköp

Hitachi Europe Value Integration Group levererar komponenter och tjänster till alla Hitachi-gruppens bolag i EMEA. 

Product and Services

Vetenskapliga instrument

Hitachi designar och utvecklar en rad mycket exakta vetenskapliga instrument. Vårt sortiment av specialanalysutrustning hjälper forskare att samla in viktig information och göra mätningar av alla slag.

Product and Services

Energi

Hitachi utvecklar och levererar ett omfattande sortiment av högeffektiva och pålitliga system för energiproduktion, energiöverföring samt energidistribution över hela världen. Vi tillhandahåller även energilösningar för smarta städer.

Product and Services

Strategic Corporate Venturing

Strategiska riskkapitalinvesteringar ger förutsättningar för en situation där Hitachis företag och entreprenörer i världsklass båda kan vinna på intensivt samarbete och partnerskap. Den strategiska inriktningen skärps och tillväxtmöjligheter skapas för både nystartade företag och företag inom Hitachi-koncernen. 2019 grundade Hitachi sin riskkapitalenhet Hitachi Ventures som har ett regionalt fokus på Europa, Israel och Nordamerika. I nära samarbete med Hitachis Corporate Venturing-Office identifierar vi utvalda innovationsområden för Hitachi, sammanför de aktuella affärsenheterna med våra portföljbolag och arbetar oförtrutet för att initiera partnerskap och ömsesidiga samarbeten.