om Hitachi

Hitachi för samman IT och operativ teknik för att hjälpa våra kunder att omvandlas för IoT-eran. Vår expertis sträcker sig från energi och transport till sjukvård, allmän säkerhet, forskning och utveckling, och robotteknik. Vi strävar efter att driva innovation tillsammans med alla våra intressenter på ett sätt som har positiv inverkan på affärslivet och samhället, genom att tillhandahålla lösningar som skapar en klarare, renare och mer hållbar framtid för vårt samhälle och vår planet.  Vi kallar detta social innovation.