Om Hitachi i Europa

Om Hitachi i Europa

Hitachis verksamheter för social innovation förstärker våra mer än 100 år som specialister inom driftstekniker och 60 år inom informationsteknik. Vi utnyttjar både fysiska och digitala möjligheter för att bidra till ett hållbart globalt samhälle i IoT-åldern. Vårt åtagande att skapa sociala, miljömässiga och ekonomiska värden för våra kunder inspirerar även framåt en meningsfull och nyttig förnyelse i alla bolag i Hitachi-gruppen.

Hitachi-gruppens företag i Europa

Hitachi-gruppen i Europa består av 129 enskilda bolag som åtnjuter 17 000 anställdas mångfald och engagemang och svarar för den europeiska delen av Hitachi-gruppens verksamhet. Bland sektorledande företag i Europa finns Hitachi Rail, Hitachi Vantara, Hitachi Automotive Systems, Hitachi Construction Machinery, Hitachi High-Technologies och Hitachi Metals. En framåtsyftande investeringspolicy och en växande kundbas ger Hitachi-gruppen i Europa möjlighet att utöka sin betydande närvaro i fem sektorer: IT, energi, industri, mobilitet och smart liv.

Under räkenskapsåret 2018 (med utgång den 31 mars 2019) uppgick den sammantagna omsättningen för Hitachi-gruppens bolag i Europa till 1 018,5 mdr yen, motsvarande 11 procent av Hitachi-gruppen totalt.

Hitachi Europe Ltd.

Hitachi Europe grundades 1982 och har idag 400 specialiserade medarbetare, huvudkontor i Maidenhead i Storbritannien och stödjer Hitachi-gruppens verksamhet i tio länder i Europa, Afrika och Mellanöstern. Vi driver även forsknings- och utvecklingslaboratorier i London, Cambridge, Manchester, Köpenhamn, München, Paris och Sofia-Antipolis, som alla stödjer våra åtta affärsområden: Kraftsystem, säkerhetssystem, behandlingssystem med partikelstrålning, kraftutrustningar, industrikomponenter och -utrustning, industriprodukter, luftkompressorer, samt digital media- och konsumentprodukter 

*Alla siffror gäller räkenskapsåret 2018 som slutade den 31 mars 2019