Ultraljud

I över 60 år har Hitachi lett den medicinska industrin med banbrytande ultraljudssystem.

Vi designar och utvecklar innovativa omvandlare och kvantitativa verktyg inbyggda eller i kombination med andra specialiserade produkter som hjälper sjukvårdspersonal att erbjuda förebyggande lösningar för att behandla patienter, vilket ger synnerligen höga nivåer av vård som möjliggörs med bransch-ledande realtidsavbildning.

Hitachis ultraljudsplattformar sträcker sig från ledande bärbara ultraljudsmaskiner som är anpassade för bruk i allt från läkarmottagningar till avancerade plattformar byggda speciellt för sjukhusens krävande behov. Oavsett vilken lösning för ultraljudsavbildning som är rätt för dig drar de alla förmån av alla våra år av erfarenhet och teknologiskt tankeledarskap.

Våra ultraljudsmaskiner inkluderar apparater som är passande för en rad olika användningsområden, inklusive radiologi, gastroenterologi, kvinnovård, urologi, kirurgi och kardiovaskulära tillämpningsområden.