Sürdürülebilirlik

Kuruluşundan bu yana Hitachi’nin mirası, her zaman toplumun karşılaştığı zorlukları hedef alan ürün ve hizmetlerin sağlanması olmuştur. Sürdürülebilirlik, yalnızca Hitachi Group’un Kimliğinin merkezinde bulunmakla kalmaz, iş yapma şeklimizin ve sağladığımız ürün ve hizmetlerin doğasında bulunan bir unsurdur.

Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri

2015’te, Birleşmiş Milletler yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizlik ve adaletsizlikle ve iklim değişikliğiyle mücadele dahil olmak üzere 2030 itibarıyla ulaşılması gereken 17 Sürdürülebilir Gelişim Hedefini (SDG) duyurmuştur. 

Hitachi’nin operasyonel odak noktalarının çeşitliliği, ürün ve hizmetlerimizle topluma katkıda bulunma misyonumuzla birleştiğinde şirketi, SDG’lere büyük bir katkıda bulunabilecek bir konuma getirmektedir. 

İş Stratejisi

İş stratejimiz yoluyla en büyük etkiyi yapabileceğimiz 5 SDG’yi tespit ettik.

Bağlı Sağlık: Her yaştan insanlar için sağlıklı yaşam ve refah sağlamak

Dünya çapında ortalama yaşam süresinin artırılması için ciddi adımlar atılmış olsa da hastalıkların ortadan kaldırılması ve süregelen ve yeni ortaya çıkan sağlık sorunlarının ele alınması için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. 
 
Herkes için karşılanabilir, akıllı evrensel sağlık hizmeti sağlayacak yeni nesil bir sistemin oluşturulması için sağlık hizmetlerinde küresel çapta bir değişim gerekmektedir. Dijital teknolojilerin IoT ve gelişmiş analizlerle birleştirilmesi, yeni nesil, uygun maliyetli ve değer tabanlı sağlık hizmetleri için tıbbi yenilikler sağlayacaktır. 
image
Proton Işını Tedavisi
Dünyanın en güçlü açık MRI cihazı

Suyun Değerinin Takdir Edilmesi: Herkesin su ve sıhhi tesisata erişebilmesini ve bunların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak

Su sıkıntısı, artık topluma yönelik en büyük beş küresel riskten biri olarak kabul edilmektedir. Her dokuz kişiden birinin güvenli olarak yönetilen suya erişim yoktur ve bu kıtlık devam eden kentleşme ve endüstrileşme ile daha da artmaktadır. 
 
Müşterilerimiz ve paylaştığımız topluluklarla birlikte sürdürülebilir bir su altyapısı geliştirerek operasyonel verimi artırabilir, kaynak rekabetini azaltabilir ve herkese su güvenliği sağlayabiliriz. 
image
İtalya’daki akıllı su şebekesi
Hilton İstanbul için Su Tasarrufu

Değişime Güç Vermek: Herkes için uygun maliyetli, güvenilir, sürdürülebilir, modern enerjiye erişim sağlamak

Enerji, modern yaşamın her yönü için hayati önem taşır ve sosyoekonomik büyümeyi sağlayan güçtür. Ancak, bir milyardan çok insan halen elektriğe erişememekte ve küresel olarak üretilen enerjinin büyük kısmı halen karbon ve emek ağırlıklıdır. 
 
Akıllı enerji altyapımız, talebin karşılanmasından mikro şebekelere ve sanal elektrik santrallerine kadar uzanan yenilikçi çözümlerle enerjinin ihtiyaç duyulduğu anda verimli bir şekilde sağlanabilmesi için gelişmiş teknolojiyi ve sosyal inovasyonu bir araya getirmektedir.
image
Akıllı Enerji Adaları - Scilly Adaları
Yenilenebilir enerjinin depolanması

İnovasyon için Ortaklık: Esnek bir altyapı oluşturmak, katılımcı ve sürdürülebilir endüstrileşmeyi ve yenilikçiliği teşvik etmek

Erişilebilir ve sağlam altyapı şebekeleri, malzeme ve iş gücünü harekete geçirerek daha eşit refah dağılımı ve sosyal akışkanlık sağlamaktadır. 
 
Teknolojik ilerlemelerin, OT ve IT sistemlerini birleştirip güçlendirerek verimliliği artıracağına ve enerji ve maliyet tasarrufu sağlayacağına inanıyoruz. Bu tür yenilikler, olası tüm süreçlerde reform ve ölçeklendirme sağlayarak tüm dünyada yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. 
image
Açık IoT platformumuz
Makinelerin IoT ile Optimize Edilmesi

Topluluklar Oluşturmak: Şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir hale getirmek

2030’da, her on kişiden altısı kentsel ortamlarda yaşayacak. Alanlar çok değerli hale gelmekle kalmayacak, şehir sakinleri de iklim değişimden etkilenebilecek ve başarısız şehir planlamasının sosyal etkilerine karşı da daha hassas hale gelecektir. 
 
Hitachi, şehirlerin yaşanabilir kılınması ve insanların yaşayıp çalışacağı ideal ortamın oluşturulması açısından ulaşımın çok önemli bir rol oynayacağına inanmaktadır.
image
Trenleri IoT ile İyileştirmek
İskoçya için 385 Sınıfı Trenler

Kurumsal Taahhütler

Bu altı SDG, Hitachi’nin iş ve yönetim stratejisinin tüm yönlerini kapsamakta ve topluma ilişkin kurumsal taahhüdümüzü oluşturmaktadır. 

Kaliteli Eğitim

Eğitim, diğer pek çok SDG’ye ulaşılmasının ve dünyanın her yerindeki insanların daha sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamlar sürdürmesi için anahtar konumundadır. 

Dünya çapında yaklaşık 103 milyon genç, temel okuma yazma becerilerine sahip değil ve bu gençlerin yüzde altmışı kadınlardan oluşuyor. Evrensel eğitim hedeflerine erişilmesi konusunda daha büyük adımlar atılabilmesi için daha güçlü çabalar gerekmektedir.

Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet eşitsizliği, bugün her yerde etkisini sürdürüyor ve sosyal ilerlemeye engel oluyor. Kadınlara eğitim, sağlık hizmetleri ve iş olanaklarına eşit erişim hakkı ve siyasi ve ekonomik karar süreçlerinde adil temsil hakkı sağlanması, hem ekonomi hem de genel olarak toplum açısından sürdürülebilir faydalar sağlayacaktır.

Hitachi, şu anda %2,5 olan kadın icra sorumlusu oranının 2020 mali yılı itibarıyla %10’a çıkarılmasını hedeflemektedir.

Cinsiyet çeşitliliğine yatırım yapmak

Dürüst çalışma ve ekonomik büyüme

Çalışanlarımız, işimizi sürdürmemizde hayati bir rol oynayan değerli ortaklardır. Çalışanlar ve firma arasında sağlam ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki geliştirmenin temelinin ve sürdürülebilir büyümenin itici gücünün, çalışanlar için uygun çalışma koşulları sunmak ve güvenli ve tatmin edici iş sunma yoluyla potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilecekleri bir çerçeve oluşturmaktan geçtiğine inanırız. 

Ayrıca işimizi yürütürken, insan haklarını kilit öneme sahip bir yönetim konusu olarak görürüz ve kendi çalışanlarımız dahil olmak üzere tedarik zinciri dahilindeki tüm paydaşlarımızın insan haklarına saygı göstereceğiz. 

İtalya Araştırma Çalışması için Hitachi'nin Değeri

Sorumlu üretim ve tüketim

Küresel toplumun tüketim ve üretim modellerini değiştirmemesi durumunda, çevremiz benzeri görülmemiş bir bozulmayla karşı karşıya kalmaya devam edecektir. Zorunlu işçilik/çocuk işçiliği ve diğer insan hakkı ihlalleri, mesleki sağlık ve güvenlik sorunları ve değer zincirinde yolsuzluk içeren uygulamalar dahil sosyal sorunlar çözülmeden kalacaktır.

Çevre ve toplum konusundaki yaklaşımımızın anlaşıldığından emin olmak için Yönergemizi yaklaşık 30.000 Hitachi Group tedarikçisine dağıttık.

image

İklim Girişimi

İklim değişikliği, artık her kıtadaki her ülkeyi etkiliyor, ulusal ekonomileri aksatıyor ve yaşamları değiştiriyor. Kontrol altına alınmaması halinde, iklim değişikliği şu ana kadar sağlanan ilerlemenin büyük kısmını ortadan kaldırabilir ve gelecekteki gelişime de engel olabilir. 

Hitachi, düşük karbon içerikli, enerji tasarruflu ürün ve hizmetler sağlamaya ek olarak, tedarik zinciri içerisindeki karbon emisyonlarını da azaltmanın yollarını aramaktadır. 

image

Hedeflere yönelik ortaklık

Başarılı bir sürdürülebilir kalkınma programı için hükümetler, özel sektör ve sivil toplum arasında ortaklık yapılması gerekmektedir.
 
Hitachi, ortak yaratıcılığın gittikçe karmaşıklaşan bir dünyada yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini destekleyebileceğine inanmaktadır. Müşterilerden tedarikçilere ve hatta rakiplere kadar tüm paydaşların doğrudan inovasyon sürecinin içine dahil edilmesi ile sağlanan ortak yaratıcılık, inovasyon yoluyla şirket, müşterileri ve genel olarak topluma gerçek değer sağlamak isteyen her kurum için kritik bir stratejidir. 
Sosyal İnovasyon için Birlikte Oluşturma
Geleceği birlikte yaratmak

Çevre Vizyonumuz

Hitachi’nin çevre vizyonu, gelecek nesillere müreffeh bir gezegenin miras bırakılmasını içermektedir. 
Hitachi, bu hedefe erişmek için düşük karbon içeriğine sahip, kaynaklarını verimli kullanan ve doğayla uyumlu bir toplum gerektiğinin bilincindedir. 
Çevre Vizyonu programlarımız, önümüzdeki 15 ila 25 yıla yönelik çevre planlarımızın ayrıntılarını içermektedir.

Hitachi’de Çeşitlilik ve Katılım

Hitachi’nin Avrupa’daki çeşitlilik ve katılım yapısı, tüm çalışanlarımızın hem şirket hem de bireysel çalışanlar için faydalı olabilecek bir şekilde katılım göstermesinin ve çalışabilmesinin sağlanması anlamına gelmektedir. 
Herkesin katılım sağlayabileceği, bir aidiyet hissine sahip olabileceği ve farklı özellikleri ne olursa olsun saygı gördüğünü hissedeceği bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.