Skip to main content

06 December 2017 Su

‘Oliena Modeli’: Hitachi Su Tasarrufu Projesi, İtalya’nın En İyi Uygulamaları 2017 Listesinde (Sardinya)

Oliena'daki su şebekesinin verimi geliştirmeye yönelik bir Sosyal Yenilik yaklaşımı olup, Sardinya'daki birçok belediyeye fayda sağlayan tasarruflar sunar.

Zorluk

Sürdürülebilir bir durum oluşturmak amacıyla, su şebekesi eskimiş, sızıntı seviyeleri yüksek ve kesintili olarak su verilen bir köy olan Oliena'daki su kaybını azaltmanın bir yolunu bulmak.

Çözüm

Hitachi'nin desteğiyle Abbanoa S.p.A. tarafından üstlenilen bir pilot projesi: 'Oliena Modeli', basınç yönetimini, hava kontrolünü ve basınç dalgalanmalarını önlemeyi önceleyerek Oliena'nın su girişini geliştirdi.

Hitachi’nin çözümü, mevcut su şebekesinin bir denetimiyle, bunu izleyen bir analize ve şebeke tasarımı, hava ve su basıncı yönetimi ve sızıntı algılama gibi teknik geliştirmelere dayanıyor. Hitachi ekibinin uzmanlığı ve ortak hisse sahipleriyle yakın işbirliği, mevcut sorunları çözen ve Oliena’nın su şebekesine verimli bir sağlamlık katan bir müdahaleler çerçevesi geliştirilmesini sağladı.

Sonuç

  1. Su kaybı en az %50 azaldı
  2. ‘Oliena modeli’ artık İtalya'nın En İyi Uygulamaları 2017 listesinde
  3. Ana pompalama istasyonundaki geliştirmeler sayesinde önemli enerji tasarrufu sağlandı.

Arka plan

2016'da Abbanoa S.p.A., Hitachi'nin ve Oliena konseyinin desteğiyle, su şebekesindeki sızıntıları azaltma ve verimi artırmaya yönelik yenilikçi bir projeye girişti.

Oliena’nın su girişi, doğal bir kaynakla, yakın çevresindeki, Sardinya'daki önemli doğal yerlerden biri olan Su Gologone adındaki bölgede bulunan bir kaynakla garanti edildi.

‘Oliena modelinin’ başarısı, artık Sardinya'daki diğer belediyelerde de, yani 2017'de 30 belediyede, 2018'de 100 belediyede ve 2019'da da buna ilaveten 100 belediyede daha uygulanarak, bütün ada için su tasarrufu sağlayacağı ve su girişini geliştireceği anlamına geliyor.

Abbanoa hakkında

Abbanoa S.p.A., Sardinya, İtalya'nın Entegre Su Hizmetlerinin ana operatörü.

http://www.abbanoa.it/

Hitachi Drives & Automation Italy Srl hakkında

Hitachi D&A, Aulos Departmanıyla su kaynaklarının korunmasına ve enerji tasarrufuna yönelik hizmetler sunar.

http://www.hitachi-da.it/

Yayın Tarihi: December 2017
Çözümleri Sağlayan: Hitachi Drives & Automation (Italy) S.r.l.