Sosyal Inovasyon Araştirma Raporu

Geleceği Birlikte Oluşturma

Hitachi, dünya çapında IoT’nin temel taşını oluşturan hem operasyonel teknoloji hem de bilgi teknolojisi geliştirmede onlarca yıllık tecrübeye sahip az sayıda şirketten biridir. Ama Hitachi’nin teknolojik uzmanlığı, onun nasıl IoT çağının tercih edilen inovasyon ortağı haline geldiği hikâyesinin sadece yarısını anlatmaktadır. İş dünyası, hükümet ve toplumun kesiştiği noktada faaliyet gösteren Hitachi, farklı hissedarları bir araya getirerek toplumun en büyük sorununa çözüm arama yaklaşımı olan “birlikte oluşturma”da gerçek bir liderdir.

 

Daha fazlasını öğren

 

Sağlik Hizmetinde Sosyal Inovasyon

Sağlik Hizmetinde Sosyal Inovasyon

Sağlık Hizmeti sektörü, artan sağlık giderleri ve yaşlanan nüfus nedeniylesosyal problemler yaşamaya devam ediyor. Günümüzde Sağlık Hizmetisektörünün karşı karşıya olduğu global sorunlar arasında, zamanında sağlıkhizmetine erişememek ve zayıf ve kalite bakımından tutarsız sağlık hizmetibulunmaktadır. Sağlık Hizmetinde esassoru, global olarak bütünhastalara, sürdürülebilirve uygun maliyetli biryöntemle nasıl yüksekkalitede sağlık hizmetisunarız sorusudur.

 

Video: Sağlik Hizmetinde Sosyal Inovasyon

Enerjide Sosyal İnovasyon

Bu Araştirma Raporu enerjinin geleceğini etkileyen özel mega trendleri vurgulayacağız ve Sosyal İnovasyonun global enerji sektörüne neler katabileceğini belirleyeceğiz. Enerjide Sosyal İnovasyon fırsatlarını ve zorluklarını derinlemesine inceleyeceğiz ve ilgili fırsatları ve etkilerini bu pazarda yaptığımız yoğun araştırmalardan faydalanarak ölçeceğiz.

Video: Enerjide Sosyal İnovasyon

Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon

Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon

Bu Araştirma Raporu mobilitenin geleceğini etkileyen özel mega trendleri vurgulayacağız ve Sosyal İnovasyonun ulaştırma pazarına neler katabileceğini belirleyeceğiz. Bu pazarda yaptığımız yoğun araştırmalardan faydalanarak, Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon fırsatlarını ve zorluklarını derinden inceleyeceğiz ve ilgili fırsatları ve bunların etkilerini ölçeceğiz.

Video: Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon

Uygulamada Sosyal İnovasyon

Uygulamada Sosyal İnovasyon

Bu Araştirma Raporu, gerçek işbirliğinin bölgelere ve değer zincirleri içerisine nasıl ulaştığını ekleyerek, Sosyal İnovasyonun geleceğini bir sonraki seviyede gerçekleştiği yere bakarak inceleyeceğiz.

Sosyal İnovasyon araştırma Raporu

Frost & Sullivan işbirliğiyle hazırlanan Sosyal İnovasyon bülteni kişilerin ve toplumların yaşamlarına pozitif bir değişim sağlamak amacıyla teknoloji ve yeni iş modellerinin kullanımı olarak tanımlanan Sosyal İnovasyon marketini 2020 yılı itibarıyla 2 trilyon $ tutarında bir market olarak değerlendirmektedir.