Hitachi EU Ürün ve Hizmetler

Müşterilere, IoT çözümleri sunmak
Sosyal İnovasyonlar yürütmek
Müşterilere ürün ve hizmetlerin ulaştırılması