υλικά

Η Hitachi βασίζεται στον πλούτο τεχνολογιών και την ειδίκευσή της για την παροχή διαφόρων υλικών και προϊόντων που υποστηρίζουν προηγμένες λειτουργίες και πλήθος διαφορετικών προϊόντων σε τομείς από IT έως καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη και αυτοκίνητα. Αυτά τα υλικά και προϊόντα περιλαμβάνουν ειδικούς χάλυβες, μαγνητικά υλικά, σύρματα και καλώδια, προϊόντα χαλκού, υλικά ημιαγωγών και οθονών, υλικά προηγμένης απόδοσης και προϊόντα συνθετικής ρητίνης.