Om Hitachi i Europa

Om Hitachi i Europa

Hitachi Social Innovation Business har over 100 års erfaring med operasjonell teknologi og 60 år med informasjonsteknologi. Vi kombinerer det fysiske og digitale for å bidra til å drive et bærekraftig globalt samfunn i IoT (tingenes internett)-alderen. Vårt engasjement i å skape sosial, miljømessig og økonomisk verdi for kundene våre fortsetter å inspirere til meningsfull og praktisk innovasjon i alle selskapene innenfor Hitachi-gruppen.

Europeiske selskaper i Hitachi-gruppen

Den europeiske Hitachi-gruppen består av 129 individuelle selskaper og 17 000 mangfoldige og lidenskapelige ansatte, og står for den europeiske driften av den globale Hitachi-gruppen. Sektorledende Hitachi-selskaper i Europa inkluderer Hitachi Rail, Hitachi Vantara, Hitachi Automotive Systems, Hitachi Construction Machinery, Hitachi High-Technologies, Hitachi Metals. Ved å kombinere progressiv investeringsstrategi med en økende kundebase kan den europeiske Hitachi-gruppen utvide sin vesentlige tilstedeværelse i fem sektorer: IT, energi, industri, transport og smart-liv.

I regnskapsåret 2018 (avsluttet 31. mars 2019) var den samlede omsetningen for Hitachi-gruppens selskaper i Europa på totalt 1 018,5 milliarder yen, som utgjør 11 % av den totale samlede omsetningen i Hitachi-gruppen.

Hitachi Europe Ltd.

Hitachi Europe Ltd ble grunnlagt i 1982, er arbeidsgiver til 400 dedikerte eksperter og har sitt hovedkontor i Maidenhead i Storbritannia. Selskapet støtter Hitachi-gruppens aktiviteter i 10 land i Europa, Afrika og Midtøsten. Vi driver også forsknings- og utviklingslaboratorier i London, Cambridge, Manchester, København, München, Paris og Sophia-Antipolis, der alle støtter de åtte forretningsområdene våre: Energisystemer, sikkerhetssystemer, systemer for partikkelstrålingsterapi, energienheter, industrikomponenter og -utstyr, industriprodukter, luftkompressorer, og digitale medier og forbrukerprodukter 

* Alle tall refererer til regnskapsåret 2018, som ble avsluttet 31. mars 2019