Skip to main content

05 March 2013 Technologia

Technologia Finger Vein dla banku Bank BPH (Polska)

Technologia Finger Vein w banku BPH

Bank BPH SA jako pierwszy bank w Europie wprowadził w swojej sieci oddziałów procedurę uwierzytelniania klientów w oparciu o rozwiązanie biometryczne firmy Hitachi – Finger Vein.

Od stycznia 2013 r. wszystkie oddziały banku BPH w Polsce korzystają z rozwiązania biometrycznego Finger Vein jako głównej metody uwierzytelniania. Łącznie, ok. 1800 aparatów Finger Vein funkcjonuje w sieci oddziałów banku BPH. Dzięki temu tysiące klientów ma możliwość przeprowadzania transakcji bankowych bez okazywania jakichkolwiek dokumentów tożsamości oraz bez stosowania dodatkowych haseł lub numerów PIN. Wystarczy dokonać identyfikacji (podać imię i nazwisko lub numer PESEL) i przyłożyć palec do czytnika Finger Vein w oddziale banku BPH. Jednocześnie klienci nadal zachowują prawo do korzystania z tradycyjnej metody uwierzytelniania.

Nowe wyzwania

Technologia Finger Vein szybko upowszechnia się w Polsce, jednak każdy projekt ma swoją własną specyfikę.

Zapoznaj się z metodą zastosowaną przez firmę Hitachi w przypadku banku BPH, aby stawić czoła temu wyzwaniu.

Największym wyzwaniem było uzyskanie akceptacji klientów, aby umożliwić korzystanie z tej technologii.

Leszek Modzelewski

Jednym z największych wyzwań związanych ze stworzeniem innowacyjnego biometrycznego czytnika wzoru naczyń krwionośnych palca… jest jednocześnie jego przyjazność dla użytkownika oraz maksymalna prostota instalacji, podobnie jak w przypadku myszy komputerowej.

Przemyslaw Cychowski

Kooperacyjne podejście skoncentrowane na potrzebach klienta

Indywidualne zrozumienie każdego klienta zapewnia sukces całego projektu. Praca z myślą o użytkowniku końcowym zaowocowała ogromnym zainteresowaniem nową metodą uwierzytelniania ze strony klientów.

Bez jakichkolwiek wątpliwości nowa technologia usprawni proces weryfikacji tożsamości klienta.

Anna Wojcik

Jest jasne, że inne banki w Polsce i w Europie albo już rozpoczęły wprowadzanie rozwiązań biometrycznych, albo chcą je wprowadzić w najbliższym czasie.

Tadeusz Woszczyński

Przyszłe możliwości

Dowiedz się, jak rozwija się technologia Finger Vein oraz jak firma Hitachi wnosi swój wkład w inspirowanie kolejnych generacji (“inspire the next”).

W drugiej fazie zakładamy możliwość współpracy z instytucjami rządowymi i organizacjami finansowymi.

Peter Jones

Jesteśmy przekonani, że przyszłością biometryki są płatności biometryczne, innymi słowy, płatności za pomocą naszych palców w supermarketach i sklepach.

Tadeusz Woszczyński

O banku BPH

Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym. Szeroka oferta banku obejmuje: pożyczki, w tym gotówkowe i hipoteki, rachunki osobiste, rachunki oszczędnościowe oraz depozyty i karty kredytowe. Bank BPH aktywnie działa również na polu zintegrowanych usług maklerskich, bankowości, skarbowości i zarządzania aktywami poprzez swoją filię BPH TFI. Klienci banku mogą korzystać z sieci prawie 300 oddziałów właściwych oraz punktów instytucji partnerskich, jak również z nowoczesnych rozwiązań bankowości internetowej i telefonicznej.

Bank BPH stanowi część Grupy Kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie.

Bank BPH Open in new tab

Wincor Nixdorf jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań i usług IT dla sprzedawców detalicznych oraz bankowości detalicznej. Szeroka oferta firmy skupia się wokół obszaru optymalizacji procesów biznesowych w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się handlem detalicznym. Chodzi głównie o ograniczenie kosztów i złożoności procesów, oraz podniesienie poziomu obsługi klienta końcowego. W kontaktach z bankami i detalistami wykorzystujemy fachową wiedzę z naszej kluczowej działalności, dywersyfikując działania na różne sektory pokrewne. Obejmują one przedsiębiorstwa pocztowe, sektor hotelowo-usługowy oraz sieci stacji benzynowych.

Security Business Group (SBG) to znacząca grupa biznesowa w obrębie Hitachi Europe Ltd. Stanowi europejską sekcję grupy Information and Telecommunication Systems Group (ITSG) w ramach globalnej grupy spółek Hitachi Ltd. SBG koncentruje się przede wszystkim na sprzedaży rozwiązań biometrycznych, oryginalnych komponentów bankomatowych i oprogramowania zabezpieczającego. Stanowi również inkubator biznesowy dla rozwiązań ITSG, których wdrożenie planuje się na rynku europejskim i światowym.