Sustenabilitate

Încă de la înființare, moștenirea Hitachi a fost înrădăcinată în furnizarea de produse și servicii care răspund provocărilor societății. Pe lângă faptul că se află în centrul identității Grupului Hitachi, sustenabilitatea este un atribut intrinsec al felului în care facem afaceri și al produselor și serviciilor pe care le oferim.

Obiectivele dezvoltării durabile

În 2015, Organizația Națiunilor Unite a anunțat 17 obiective de dezvoltare durabilă care urmează să fie atinse până în 2030, inclusiv obiective pentru eliminarea sărăciei, combaterea inechității și a nedreptății și lupta împotriva schimbărilor climatice. 

În combinație cu misiunea noastră de a susține societatea prin produsele și serviciile oferite, diversitatea direcțiilor principale ale operațiunilor Hitachi poziționează compania perfect pentru a aduce o contribuție largă la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Strategia de afaceri

Am identificat cele 5 obiective de dezvoltare durabilă în cadrul cărora considerăm că putem avea cel mai mare impact prin strategia noastră de afaceri.  

Servicii de sănătate conectate: asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toate vârstele

Au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce privește creșterea speranței de viață la nivel mondial, dar este nevoie de mai multe eforturi pentru a eradica bolile și a aborda problemele de sănătate persistente și emergente. 
 
Este nevoie de o schimbare globală în domeniul serviciilor de sănătate pentru a crea un sistem performant care să ofere îngrijiri universale inteligente, accesibile tuturor. Combinarea tehnologiilor digitale cu Internetul lucrurilor și analiza avansată va include inovația medicală în cadrul unor servicii de sănătate de ultimă oră, bazate pe valoare și cu un raport bun calitate/preț. 
Terapie cu fascicul de protoni
Cel mai puternic sistem RMN deschis din lume

Recunoașterea valorii apei: asigurarea disponibilității și a gestionării durabile a apei și salubrității pentru toți

Deficitul de apă este considerat acum unul dintre cele mai mari cinci riscuri globale pentru societate. Una din nouă persoane nu are acces la apă gestionată în siguranță, iar această deficiență este amplificată prin continuarea urbanizării și a industrializării. 
 
Prin dezvoltarea unei infrastructuri de apă durabile, în colaborare cu clienții noștri și cu comunitățile în cadrul cărora ne desfășurăm activitatea, putem îmbunătăți eficiența operațiunilor, putem reduce concurența pentru resurse și putem aduce tuturor siguranța alimentării cu apă. 
image
Rețeaua inteligentă de apă din Italia
Economisirea apei la Hilton Istanbul

Schimbări în domeniul energiei: asigurarea accesului pentru toți la surse de energie accesibile, fiabile, durabile și moderne

Energia este vitală pentru toate aspectele vieții moderne și este forța din spatele dezvoltării socio-economice. Cu toate acestea, peste un miliard de oameni încă nu au acces la energie electrică, iar o mare parte din energia produsă la nivel global continuă să implice un nivel ridicat al amprentei de carbon, precum și de utilizare a forței de muncă. 
 
Infrastructura noastră inteligentă de energie combină tehnologia avansată și inovarea socială pentru a furniza soluții inovatoare, de la sisteme de răspuns la cerere la micro rețele și centrale electrice virtuale, asigurând furnizarea eficientă a energiei atunci când este necesar. 
image
Proiectul Smart Energy Islands – insulele Scilly
Stocarea energiei regenerabile

Parteneriat pentru inovare: construirea unei infrastructuri puternice, promovarea industrializării incluzive și durabile și încurajarea inovării

Rețelele de infrastructură accesibile și robuste ajută la mobilizarea materialelor și a forței de muncă, sprijinind distribuția echitabilă a bogăției și mobilitatea socială. 
 
Suntem convinși că progresele tehnologice vor ajuta la conectarea și consolidarea sistemelor de tehnologie operațională și IT, îmbunătățind eficiența, economisind energia și reducând costurile. Aceste inovații vor contribui la creșterea calității vieții la nivel mondial prin reformarea și scalarea tuturor proceselor posibile. 
image
Platforma noastră deschisă pentru Internetul lucrurilor
Optimizarea echipamentelor cu ajutorul Internetului lucrurilor

Construirea comunităților: crearea unor orașe și așezări umane incluzive, sigure, rezistente și durabile

În 2030, șase din zece persoane vor locui în centre urbane. Pe lângă faptul că spațiul va fi limitat, locuitorii orașelor vor fi afectați de schimbările climatice și vor fi mai sensibili la impactul social al planificării civice necorespunzătoare. 
 
Hitachi consideră că transportul joacă un rol esențial în asigurarea ospitalității orașelor și crearea unui mediu ideal pentru viața și activitatea oamenilor.
image
Trenuri mai performante cu ajutorul Internetului lucrurilor
Trenuri Class 385 pentru Scoția

Angajamentele organizației

Aceste șase obiective de dezvoltare durabilă sunt implicate în toate domeniile strategiei de afaceri și de management a companiei Hitachi și constituie angajamentul nostru față de societate. 

Educația de calitate

Educația reprezintă cheia pentru realizarea multor alte obiective de dezvoltare durabilă și pentru a oferi oamenilor de pretutindeni posibilitatea de a trăi o viață mai sănătoasă și mai sustenabilă. 

Aproape 103 milioane de tineri din întreaga lume nu dispun de competențe de bază în materie de scris și citit, iar șaizeci la sută dintre aceștia sunt femei și fete. Sunt necesare eforturi mai intense pentru a face progrese și mai mari în atingerea obiectivelor educației universale.

Carieră la HRE
Hitachi Consulting Graduates

Egalitatea dintre femei și bărbați

Inegalitatea dintre femei și bărbați persistă peste tot în momentul de față, împiedicând progresul social. Asigurarea accesului egal al femeilor și fetelor la educație, asistență medicală și condiții decente de muncă, alături de o reprezentare echitabilă în procesele de luare a deciziilor politice și economice, va aduce beneficii durabile atât din punct de vedere economic, cât și societății în general.

Hitachi a stabilit ca obiectiv atingerea unui procent de 10% femei care ocupă posturi de conducere în cadrul companiei până în 2020, față de nivelul actual de 2,5%.

Investiția în diversitatea de gen

Muncă decentă și dezvoltare economică

Angajații noștri sunt parteneri valoroși care joacă un rol vital în susținerea activității pe care o desfășurăm. Considerăm că asigurarea unor condiții de lucru adecvate pentru angajați și crearea unui cadru pentru manifestarea potențialului lor maxim, asigurând o activitate care oferă satisfacții, în condiții de siguranță, reprezintă piatra de temelie a unei relații solide și reciproc avantajoase între angajați și companie, precum și forța motrice pentru dezvoltarea durabilă. 

În plus, în contextul desfășurării activității noastre, credem că drepturile omului sunt un element cheie de management și vom respecta drepturile tuturor părților interesate, inclusiv ale angajaților noștri, dar și în cadrul întregului lanț de aprovizionare. 

Studiu referitor la valoarea Hitachi pentru Italia

Consum și producție responsabile

Dacă societatea globală nu își va schimba modelele de consum și de producție, mediul va continua să se confrunte cu o degradare fără precedent. Problemele sociale vor rămâne, de asemenea, nesoluționate, inclusiv munca forțată/exploatarea copiilor și alte încălcări ale drepturilor omului, aspecte legate de sănătatea și securitatea ocupațională și practicile de corupție în lanțul valoric.

Am distribuit ghidul nostru cu liniile directoare către aproximativ 30.000 de furnizori ai Grupului Hitachi pentru a ne asigura că ne înțeleg abordarea față de mediu și societate.

image

Acțiunea schimbărilor climatice

Schimbările climatice afectează în prezent toate țările de pe toate continentele, perturbând economiile naționale și schimbând viața oamenilor. Dacă nu sunt luate în considerare, schimbările climatice ar putea să anuleze progresele înregistrate până în prezent, precum și să împiedice dezvoltarea viitoare. 

Pe lângă furnizarea de produse și servicii cu un nivel scăzut al amprentei de carbon, Hitachi caută căi de a reduce emisiile de carbon în cadrul lanțului său de aprovizionare.

image

Parteneriat pentru realizarea obiectivelor

O agendă de dezvoltare durabilă necesită parteneriate între guverne, sectorul privat și societatea civilă.
 
Conform Hitachi, procesul de creare în colaborare poate sprijini dezvoltarea de noi produse inovatoare într-o lume din ce în ce mai complexă. Prin implicarea directă a părților interesate în procesul de inovare, de la clienți la furnizori și chiar concurenți, procesul de creare în colaborare reprezintă o strategie crucială pentru orice organizație care dorește să aducă valoare reală prin inovație - pentru afacere, pentru clienții săi și pentru societate în ansamblu.
Co-creare pentru inovație socială
Co-crearea viitorului

Viziunea noastră în materie de mediu

Viziunea Hitachi cu privire la protecția mediului este moștenirea de către generațiile viitoare a unei planete prospere. 
Compania Hitachi înțelege că, pentru a realiza aceste obiective, întreaga societate trebuie să aibă un nivel scăzut al amprentei de carbon, să fie eficientă din punct de vedere al resurselor și în armonie cu natura. 
Programele noastre ce vizează mediul înconjurător conturează planurile de mediu pe care le avem pentru următorii 15 - 25 de ani.

Diversitatea și incluziunea în cadrul Hitachi

Diversitatea și incluziunea la Hitachi, în Europa, presupune faptul că întreaga noastră forță de muncă este implicată și poate lucra într-un mod care este benefic atât pentru afacere, cât și pentru angajați. 
Un mediu de lucru este creat astfel încât toți oamenii să fie implicați, să aibă un sentiment de apartenență și să fie respectați, indiferent de diversitatea caracteristicilor lor.