Product and Services

IT a telekomunikácie

Spoločnosť Hitachi dodáva IT služby, ktoré riešia rôzne potreby zákazníkov počas celého životného cyklu systémov, od konzultácií až po integráciu systémov, prevádzku, údržbu a podporu. Ako globálny partner vo veku IoT poskytuje spoločnosť Hitachi odbornosť v oblastiach spracovania veľkých objemov dát, digitálnej transformácie, strojového učenia, umelej inteligencie a mnohých iných, jedinečne prispôsobenú rôznym oblastiam jednotlivých obchodných odvetví.

 

Product and Services

TV & AV

Spoločnosť Hitachi ponúka širokú škálu energeticky účinných audio a video produktov, ktoré pomáhajú znižovať environmentálny vplyv na našu spoločnosť.

Product and Services

Priemyselné Komponenty

Vďaka pokročilým technológiám spoločnosti Hitachi Group poskytujeme systémy, ktoré podporujú informačnú spoločnosť, vrátane polovodičového výrobného vybavenia, vybavenia na spracovanie elektronických komponentov a elektronických zariadení. Naše energeticky úsporné riešenia pomáhajú znižovať ekologický vplyv na spoločnosť.

Product and Services

Stavebníctvo

Spoločnosť Hitachi poskytuje integrované riešenia, ktoré siahajú od predaja hydraulických rýpadiel a iných stavebných strojov až po servis a údržbu. Vďaka desaťročiam investovaným do zlepšovania týchto technológií a know-how ponúka spoločnosť Hitachi riešenia, ktoré uspokoja potreby širokého rozsahu priemyselných odvetví, vrátane civilného staviteľstva, demolácie budov a konštrukcií a tiež ťažby a hĺbenia.

Product and Services

Medicínske

Spoločnosť Hitachi dodáva najpokročilejšie medicínske zobrazovacie riešenia a služby pre medicínsku komunitu a oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Počnúc najsilnejším otvoreným 1.2T MRI a na pacienta orientovaných, otvorených permanentných MRI/CT systémov a končiac najmodernejšími ultrazvukovými platformami, protónovými terapeutickými systémami, elektrónovými mikroskopmi a laboratórnym vybavením, ktoré reagujú na meniace sa potreby spoločnosti a zákazníkov.

Product and Services

Automobilový Priemysel

V železničnom priemysle predstavuje spoločnosť Hitachi dodávateľa komplexných systémov, ktorý poskytuje železničné vozidlá, trakčné vybavenie, signalizáciu, systémy riadenia dopravy a údržbárske centrá. Dodávame aj vysoko kvalitné komponenty pre automobilový priemysel širokej škále významných výrobcov vozidiel. Naše automobilové systémy zahŕňajú riadenie motora, elektrický hnací systém, riadenie jazdy a informácie o vozidle.

Product and Services

Materiály

Spoločnosť Hitachi ťaží zo svojich bohatých technológií a odborných poznatkov pri poskytovaní rôznych materiálov a produktov, ktoré podporujú pokročilé funkcie a ponúka množstvo rôznych produktov v oblasti siahajúcej od IT až po spotrebnú elektroniku a automobilový priemysel. Tieto materiály a produkty zahŕňajú špeciálne ocele, magnetické materiály, vodiče a káble, medené produkty, polovodiče a zobrazovacie materiály, pokročilé výkonnostné materiály a produkty zo syntetickej živice.

Product and Services

Obstarávanie

Skupina pre integráciu hodnotového reťazca Hitachi Europe poskytuje diely a služby pre všetky spoločnosti skupiny Hitachi v celej EMEA.