o firme Hitachi

Spoločnosť Hitachi spája informačné a prevádzkové technológie, aby svojim klientom pomáhala pretransformovať sa na éru internetu vecí (IoT). Naše poznatky a skúsenosti siahajú od energetiky a dopravy až po zdravotnú starostlivosť, verejnú bezpečnosť, výskum a vývoj či robotiku. Spolu so všetkými zainteresovanými sa usilujeme o podporu inovácií, prinášať pozitívny príspevok pre podniky a spoločnosť ponukou riešení, otvárajúcich jasnejšiu, čistejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre spoločnosť i pre našu planétu.  Nazývame to sociálne inovačné podnikanie.