Materiály

Spoločnosť Hitachi ťaží zo svojich bohatých technológií a odborných poznatkov pri poskytovaní rôznych materiálov a produktov, ktoré podporujú pokročilé funkcie a ponúka množstvo rôznych produktov v oblasti siahajúcej od IT až po spotrebnú elektroniku a automobilový priemysel. Tieto materiály a produkty zahŕňajú špeciálne ocele, magnetické materiály, vodiče a káble, medené produkty, polovodiče a zobrazovacie materiály, pokročilé výkonnostné materiály a produkty zo syntetickej živice.