MR-scanners

Hitachi är den globala ledaren inom öppen MR-teknologi med över 7 000 installerade system runt om i världen, från permanenta 0,25 Tesla till 1,5 hög-fältsmagneter. Vi är kända för storartad patient upplevelse och komplett arbetsflöde samt kundsupport, och strävar efter att vara vägvisande genom att leverera patientinriktade MR-system med hög prestanda.

Alla våra öppna MR-maskiner är designade med tanke på låg energiförbrukning, vilket minimerar direkt och indirekt energiförbrukning, med magneter och lutningar som förhöjer effektiviteten. Resultatet är att alla våra system för permanenta MR-system presterar den högsta kvaliteten av diagnostisk avbildning utan behov av en vattenburen nedkylningsenhet.

Våra MR-scanners är designade för att vara så lättviktiga som möjligt för dess respektive fältstyrka, vilket gör att de är lätta att anpassa till olika situationer. Du får fördelen av våra specialistprojektledare som anpassar MR-lösningar till dina specifika behov. Vi utför t.o.m. en platsgranskning för varje installation för att se till att systemet fungerar problemfritt.

Under tiden utvecklas specialiserade funktioner i våra förstklassiga MR-system kontinuerligt för att erbjuda synnerligen höga standarder i avbildning och patientkomfort. Vår avancerade RADAR-teknik kan till exempel låta hälso- och sjukvårdspersonal förvärva diagnostiska bilder av samarbetsovilliga patienter, medan RAPID använder parallell avbildningsteknik för att minska scanningstiden utan kompromisser.